Verbinding
Maatwerk
Deskundig

Merken Sie sich bitte alles, was diese Nachricht enthält!

DURVEN IS GOED, KENNIS VAN IDIOOM IS NOG BETER

Jouw Duitse relaties waarderen het als je Duits met ze spreekt. Als je dat goed doet, dan geeft je dat een voorsprong op andere buitenlandse concurrenten.

Gebruik je daarin verkeerd idioom, dan zal je Duitstalige gesprekspartner je dat vast willen vergeven. Maar het kan natuurlijk wel tot onbegrip leiden en enige hilariteit.

Daarom in het vervolg van deze blog enkele voorbeelden van zogenaamde “Stolpersteine” (hindernissen) veroorzaakt door “falsche Freunde”. Die laatste zijn woorden en begrippen die in het Duits en Nederlands erg op elkaar lijken, maar die een andere betekenis hebben en soms tot hilariteit of onbegrip over en weer kunnen leiden. In vervolg op eerdere blogs over dit onderwerp bespreek ik vandaag wederom een paar voorbeelden. In latere blogs volgen er meer.

Communiceren- het blijft een uitdaging!

Contact hebben, dat kun je uiteraard op vele manieren. Persoonlijk, telefonisch, per e-mail, met een appje en ook nog steeds per papieren brief. Vandaag bespreek ik een paar begrippen, die met communicatie te maken hebben. Daar gaan we:

bericht, Nachricht, Bericht, verslag

Laten we beginnen met het woord bericht. Of Bericht, want in het Duits bestaat dit woord ook. In het Nederlands bedoel je er een boodschap mee, die je wilt overbrengen. Je kunt bijvoorbeeld tegen een secretaresse zeggen: "Ik heb een bericht voor mijnheer Pietersen." In het Duits gebruik je in dit geval het woord Nachricht: "Ich habe eine Nachricht für Herrn Pietersen." Anders is het, als je aan diezelfde heer een verslag wilt afgeven, en niet gewoon een mededeling wilt doen. Een verslag heet in het Duits ein Bericht:  "Ich habe einen Bericht für Herrn Pietersen." Een subtiel, maar belangrijk verschil. Misschien valt het jou als slimmerik op dat in de bovenstaande zinnen de verbuigingen "eine Nachricht" en "einen Bericht" staan. Dat is bepaald geen schrijffout: Nachricht is namelijk vrouwelijk ,(die Nachricht in de 1e en 4e naamval) en Bericht is mannelijk; der/den in respectievelijk de 1e en 4e naamval).

melden, mitteilen, melden, aangeven

Goed, je hebt dus iets te vertellen. In het Nederlands kun je dan altijd wel zeggen: "Ik heb iets te melden." En vervolgens doe je je mededeling, hoe informeel of juist zakelijk die ook is. In het Duits ligt dat anders. Zeker, het werkwoord melden bestaat in die taal ook gewoon. Maar, hoe je ook staat te popelen om je mededeling te doen, let toch even op, want ook hier zit er weer een klein addertje onder het gras. In het Duits gebruik je in zulke gevallen namelijk het werkwoord mitteilen. Niet lastig of moeilijk, het gaat immers ook over een mededeling: "Ik wil graag even melden, dat ik morgen een afspraak heb met de boekhouder": "Ich möchte gerne mitteilen, dass ich morgen einen Termin habe beim Buchhalter." Je moet weten, dat het Duitse woord melden  in dit geval niet direct voor de hand ligt. Dat is namelijk doorgaans gereserveerd voor formelere aangelegenheden, bijvoorbeeld als je bij de politie een melding wilt doen, of een aangifte. "Er meldete den Angriff bei der Polizei": "Hij deed bij de politie aangifte van de aanval." Zo heftig hoeft het trouwens niet meteen te zijn, het gaat er meer om, dat je, als je het woord melden gebruikt, doorgaans een officieel feit mededeelt, of daaraan refereert: "Wie bereits vom Vorstand gemeldet...": "Zoals de directie al heeft medegedeeld..."

onthouden, sich merken, enthalten, bevatten

Oké, je hebt je mededeling gedaan, of je verslag afgeleverd. Nu komt het erop aan, dat de ontvanger van jouw boodschap die ook gaat onthouden. Anders had je net zo goed geen moeite hoeven doen, toch? Je zou, in het geval van een verslag, kunnen zeggen: "Onthoudt u alstublieft de conclusies." In het Duits gebruik je dan de term sich merken: "Bitte merken Sie sich die Schlussfolgerung." Het woord onthouden is dus niet te vertalen met het Duitse enthalten, dat wel degelijk bestaat, maar iets heel anders betekent. Namelijk bevatten: "Der Bericht enthielt wertvolle Informationen": "Het verslag bevatte waardevolle informatie."

Meestal zijn mijn blogs erop gericht, om jouw contact met je Duitstalige zakenpartners prettig te laten verlopen, en je te helpen om eventuele taalverschillen rimpelloos glad te strijken. Maar natuurlijk is soms het tegenovergestelde nodig, bijvoorbeeld als een relatie onbetrouwbaar blijkt of zelfs wanprestaties levert die jouw bedrijf dreigen te schaden. Met de kennis uit dit blog heb jij dan goud in handen! Je bent in dat geval uitstekend in staat om de betreffende relatie de wacht aan te zeggen: "Passen Sie auf! Dieser offizielle Bericht enthält eine Nachricht, die Sie sich unbedingt merken sollen. Ihrer Firma droht sonst eine Meldung bei der Polizei!"

Gelukkig is zo'n actie zelden nodig, ik wens je dan ook toe dat je je mededelingen, meldingen, berichten en verslagen in de beste harmonie kunt communiceren. Viel Erfolg!

Aan de hand van deze paar voorbeelden wordt duidelijk dat je makkelijk ins Fettnäpfchen treten kan (een faux pas kan begaan) ofStolpersteine (hindernissen) moet overwinnen in de Nederlands-Duitse communicatie.

Tot ziens in een volgende blog met daarin meer van soortgelijke aandachtspunten. Bis bald!

Wil je ook beter worden in zakelijk Duits?

Wil je liever een training volgen om dit soort fouten niet meer te hoeven maken als je met Duitsers communiceert in een telefoongesprek, een verkoopgesprek, via een presentatie of per e-mail? Kijk dan ook eens bij mijn trainingsaanbod. Ik bied altijd maatwerk, zodat je zeker weet dat je leert wat jij nodig hebt in jouw specifieke situatie.

Of neem meteen contact met me op.