Verbinding
Maatwerk
Deskundig

Hoe vertaal je het voorzetsel "voor" naar het Duits

Het Nederlandse voorzetsel "voor" vertaal je in het Duits met vor of für

Wanneer is het "vor"?

Voor vertaal je in het Duits met vor (+3/+4) wanneer het een tijds- of plaatsbepaling is.

plaatsbepaling

  • "Sie stehen vor+3 dem Haus/vor der Schule/ vor dem Auto". (Vor heeft hier de 3e naamval, want het drukt samen met het werkwoord stehen een toestand van rust uit).
  • "Er stellt  sich vor+4 das Fenster" (Nederlands: "Hij gaat voor het raam staan.")  Vor drukt in combinatie met het werkwoord sich stellen (gaan staan) een beweging uit. Daarom staat das Fenster hier in de 4e naamval.

Tijdsbepaling

Het Nederlandse voor vertaal je in het Duits ook met het voorzetsel vor in tijdsbepalingen. "Es ist drei Minuten vor zwölf". "Sie kommt (um) ein Viertel vor acht". ("Zij komt om kwart voor acht".)

Verder wordt vor gebruikt in een aantal vaste constructies, zoals sich fürchten vor +3/ Angst haben vor+3 (Beide Duitse uitdrukkingen betekenen in het Nederlands: bang zijn voor. Voorbeeldzin: "Ich habe Angst vor/fürchte mich vor der Prüfung" ("Ik ben bang voor het examen"). Voorbeelden van andere vaste constructies met vor: warnen vor: "Er warnte mich vor ihm". In het Nederlands: "Hij waarschuwde mij voor hem". Of: "Wir haben Respekt vor diesem Konkurrenten" betekent in het Nederlands: "Wij hebben respect voor deze concurrent". Deze vorm staat overigens in de 3e naamval enkelvoud)

Let op: hierboven staan zeker niet alle vaste contructies met "vor". Dat zou op deze plek te ver voeren.

Wanneer is het für?

In alle andere gevallen dan de bovengenoemde vertaal je het Nederlandse voorzetsel voor in het Duits met het voorzetsel für. Dit voorzetsel heeft altijd de 4e naamval. Voor mannelijke woorden wordt het dus für den; voor vrouwelijke für die, voor onzijdige woorden für das, en in het meervoud für die.

Voorbeelden

  • Dat is voor jouw toekomst               - Das ist für deine Zukunft.
  • Dat doe ik alleen voor mijn klant.    - Das tue ich nur für meinen Kunden.
  • Dat doe ik voor hen.                           - Das tue ich für sie.

Aan de hand van deze paar voorbeelden wordt duidelijk dat je makkelijk ins Fettnäpfchen treten kann (een faux pas kan begaan) of Stolpersteine (hindernissen) moet overwinnen in de Nederlands-Duitse communicatie. Tot ziens in een volgende blog met daarin meer van soortgelijke aandachtspunten. 

Neem gerust contact op

Wil je je Duitse woordkennis vergroten? Of heb je een andere vraag over het correcte gebruik van zakelijk Duits, of over de Duitse zakelijke cultuur? Bel me dan op 06 1024 4429 . Of stuur een mail naar tjacorowaan@duitsezaken.nl. Ik denk graag met je mee.

Ich freue mich auf Sie. Bis bald.