Verbinding
Maatwerk
Deskundig

Er hat den Ausschuss gegründet; jetzt ist er ohne Grund wieder eingestellt

DURVEN IS GOED, KENNIS VAN IDIOOM IS NOG BETER

Jouw Duitse relaties waarderen het als je Duits met ze spreekt. Als je dat goed doet, dan geeft je dat een voorsprong op andere buitenlandse concurrenten.

Gebruik je daarin verkeerd idioom, dan zal je Duitstalige gesprekspartner je dat vast willen vergeven. Maar het kan natuurlijk wel tot onbegrip leiden en enige hilariteit.

Daarom in het vervolg van deze blog enkele voorbeelden van zogenaamde “Stolpersteine” (hindernissen) veroorzaakt door “falsche Freunde”. Die laatste zijn woorden en begrippen die in het Duits en Nederlands erg op elkaar lijken, maar die een andere betekenis hebben en soms tot hilariteit of onbegrip over en weer kunnen leiden. In vervolg op eerdere blogs over dit onderwerp bespreek ik vandaag wederom een paar voorbeelden. In latere blogs volgen er meer.

Over goede gronden en beredeneerde beslissingen

Vandaag wil ik het graag hebben over een aantal (werk)woorden die te maken hebben met motivatie en argumentatie. Ook op dit gebied zijn er namelijk valse vrienden te vinden, en die wil ik graag aan jullie voorstellen.

grond, Boden, reden, Grund

We beginnen bij de basis: de bodem, oftewel: de grond. Het Duitse woord voor grond is der Boden. "Ich saß auf dem Boden": "Ik zat op de grond." Maar het Duits kent ook het woord Grund. Dat hoor je te vertalen met reden: "Er hatte keinen Grund, sie zu entlassen": "Hij had geen reden om haar te ontslaan." Hier moet je dus al enigzins opletten, al valt dat nog erg mee.

instellen/oprichten, gründen, opheffen, einstellen

Ook niet heel lastig is het met Grund verwante werkwoord gründen. Het betekent oprichten: "Er gründete den Konzern": "Hij richtte het concern op." Je kunt het ook gebruiken in de wat zwakkere betekenis van instellen. "Er hat die Abteilung gegründet": "Hij heeft de afdeling ingesteld." Maar bij het Nederlandse woord instellen zit wel echt een addertje onder het gras. Instellen heeft de Duitse tegenhanger einstellen. En einstellen heeft vele betekenissen, maar niet die van het Nederlandse instellen in deze zin. "Er hat die Abteilung eingestellt"' betekent hier namelijk precies het tegenovergestelde: "Hij heeft de afdeling opgeheven." Dus hier hebben we te maken met een wel hele valse vriend, zeg maar gerust: een vijand!

klaarzetten, richten, duidelijk maken, klarstellen

Een ander werkwoord dat ik in dit verband graag even wil noemen, en dat net als begründen ook te maken heeft met redeneren en argumenteren is klarstellen. "Ich möchte gerne klarstellen: meine Begründung der Investition wurde vom Buchhalter akzeptiert!" Een ferme zin, met de Nederlandse betekenis: "Ik wil graag duidelijk maken: mijn argumentatie voor de investering is door de boekhouder geaccepteerd!" Klarstellen is dus een prima bruikbaar woord als je op een bepaald moment echt even heel duidelijk moet zijn tegen een Duitstalige relatie. Maar verwar het niet met het Nederlandse klaarzetten. "Ik zal alles voor uw feest laten klaarzetten" vertaal je met: "Ich werde für Ihre Party alles richten lassen."

Ik hoop, dat ik met dit blog weer de betekenis van een aantal woorden heb weten te verduidelijken, zodat jullie voortaan vaste grond onder de voeten voelen als jullie ze gebruiken.

Aan de hand van deze paar voorbeelden wordt duidelijk dat je makkelijk ins Fettnäpfchen treten kan (een faux pas kan begaan) ofStolpersteine (hindernissen) moet overwinnen in de Nederlands-Duitse communicatie.

Tot ziens in een volgende blog met daarin meer van soortgelijke aandachtspunten. Bis bald!

Wil je ook beter worden in zakelijk Duits?

Wil je liever een training volgen om dit soort fouten niet meer te hoeven maken als je met Duitsers communiceert in een telefoongesprek, een verkoopgesprek, via een presentatie of per e-mail? Kijk dan ook eens bij mijn trainingsaanbod. Ik bied altijd maatwerk, zodat je zeker weet dat je leert wat jij nodig hebt in jouw specifieke situatie.

Of neem meteen contact met me op.