Verbinding
Maatwerk
Deskundig

Das Angebot kommt überein mit meinen Erwartungen

DURVEN IS GOED, KENNIS VAN IDIOOM IS NOG BETER

Jouw Duitse relaties waarderen het als je Duits met ze spreekt. Als je dat goed doet, dan geeft je dat een voorsprong op andere buitenlandse concurrenten.

Gebruik je daarin verkeerd idioom, dan zal je Duitstalige gesprekspartner je dat vast willen vergeven. Maar het kan natuurlijk wel tot onbegrip leiden en enige hilariteit.

Daarom in het vervolg van deze blog enkele voorbeelden van zogenaamde “Stolpersteine” (hindernissen) veroorzaakt door “falsche Freunde”. Die laatste zijn woorden en begrippen die in het Duits en Nederlands erg op elkaar lijken, maar die een andere betekenis hebben en soms tot hilariteit of onbegrip over en weer kunnen leiden. In vervolg op eerdere blogs over dit onderwerp bespreek ik vandaag wederom een paar voorbeelden. In latere blogs volgen er meer.

entsprechen, übereinkommen, übereinstimmen, ähnlich

Wanneer mensen onderling tot een overeenkomst komen, dan kan dat in het Duits o.a. tot uitdrukking worden gebracht door gebruik van het werkwoord übereinkommen. “Wir sind übereingekommen, nichts verlauten zu lassen” is in het Nederlands “Wij hebben afgesproken hierover niets naar buiten te brengen.” Synoniemen voor übereinkommen zijn bijvoorbeeld vereinbaren, aushandeln en festlegen. Zo kan je “een afspraak met iemand maken” (“einen Termin mit jemandem vereinbaren”); ook kan je “einen Kompromiss oder einen Vertrag aushandeln” (“een compromis of een verdrag bereiken”). Een voorbeeld van het juiste gebruik van festlegen vind je in de zin: “das legen wir vertraglich fest” (dat komen wij contractueel overeen/leggen we contractueel vast). De titel boven deze blog, zoveel is nu wel duidelijk, had anders moeten luiden. Ik zou daarbij kiezen voor één van de volgende twee opties. Als eerste: “Das Angebot stimmt mit meinen Erwartungen überein” of als tweede mogelijkheid: “Das Angebot entspricht meinen Erwartungen”. Beide uitdrukkingen laten zich naar het Nederlands vertalen met de zin “De aanbieding beantwoordt aan mijn verwachtingen/voldoet aan mijn verwachtingen”. Entsprechen kan ook gebruikt worden in de betekenis van passen bij. “Wij dragen kleding die bij het weer past” is naar het Duits te vertalen met “Wir tragen dem Wetter entsprechende Kleidung”. Wanneer iets gedeeltelijk gelijk is, dus lijkt op iets anders, dan gebruikt het Duits hiervoor ähnlich (plus 3e naamval): “sie sehen sich ähnlich” betekent “zij lijken op elkaar”.

beantworten, bestätigen, die Bestätigung

Zoals je hierboven al kon lezen is entsprechen (+3) het Duitse equivalent van het Nederlandse beantwoorden aan. Het Duits gebruikt het werkwoord beantworten slechts in de letterlijke betekenis van beantwoorden: “Die E-Mail wurde umgehend beantwortet” is in de Nederlandse vertaling dan ook “De e-mail werd per omgaande beantwoord.” Het Duits gebruikt het werkwoord bestätigen om te bevestigen dat iets juist is/klopt. Een voorbeeld: “Ich bestätige, dass ich gestern allein zu Hause war” (“Ik bevestig dat ik gisteren alleen thuis was”). Ook wanneer je de ontvangst van een brief of een e-mail wilt bevestigen dan gebruik je in het Duits daarvoor het werkwoord bestätigen: “Wir bestätigen den Empfang Ihrer E-Mail/Ihres Briefes vom 10. d.M. (dieses Monats)” is in het Nederlands “Wij bevestigen de ontvangst van uw e-mail/brief van de 10e van deze maand.” Het spreekwoord “De uitzondering bevestigt de regel” kent ook een Duitstalig equivalent: “Die Ausnahme bestätigt die Regel.” Die Bestätigung is de Duitse vertaling van het Nederlandse de bevestiging. Een voorbeeld: “das bedarf keiner Bestätigung” is in het Nederlands: “dat behoeft geen uitleg.”

Aan de hand van deze paar voorbeelden wordt duidelijk dat je makkelijk ins Fettnäpfchen treten kunt (een faux pas kunt begaan) of Stolpersteine (hindernissen) moet overwinnen in de Nederlands-Duitse communicatie.

Volgende week wederom een nieuwe blog met daarin meer van soortgelijke aandachtspunten.


Wil je ook beter worden in zakelijk Duits?

Wil je liever een training volgen om dit soort fouten niet meer te hoeven maken als je met Duitsers communiceert in een telefoongesprek, een verkoopgesprek, via een presentatie of per e-mail? Kijk dan ook eens bij mijn trainingsaanbod. Ik bied altijd maatwerk, zodat je zeker weet dat je leert wat jij nodig hebt in jouw specifieke situatie.

Of neem meteen contact met me op.