Trainingen

Omvang en duur Trainingen Zakelijk Duits

 

Elke training Zakelijk Duits is maatwerk. Een greep uit de mogelijkheden:


Eén niveau omhoog:

Je wilt  al je  vaardigheden in het Duits (lezen, luisteren, schrijven, spreken) met één taalniveau verbeteren.  Bijvoorbeeld van B1 naar B2.

Omvang: dit traject vraagt minimaal 30 contacturen en daarnaast de nodige uren zelfstudie.

Duur: één maand (intensieve versie) tot een jaar (bij 2 x 2 contacturen per maand).

 


Telefoontraining:

Je wilt voor aan de telefoon een goede Duitse taalvaardigheid verwerven. Tijdens de training werken we met een persoonlijk cursusboek, dat we gedurende de cursus aanvullen met idioom en standaardzinnen die voor jou van toepassing zijn.

Omvang: Dit traject hoeft maar zo’n 9 contacturen en een aantal uren zelfstudie te omvatten.

Duur: Bijvoorbeeld 3 x 3 contacturen binnen drie weken.


Training Zakelijke e-mails schrijven:

Je wilt in goed Duits e-mails kunnen schrijven. Deze korte cursus vullen we geheel in naar jouw behoeften. We werken zoveel mogelijk met vaste “tekstbouwstenen”: dat zijn standaardformuleringen waarmee een mailbericht wordt opgebouwd. Dat betekent dus zo min mogelijk grammatica, zoveel mogelijk inzicht en het vertrouwen dat je de juiste formuleringen toepast. Na afronding van deze training kun je in alle voor jou relevante situaties een adequate e-mail schrijven. Wil je toch nog extra zekerheid en een verdieping van je kennis? Dan kun je na het volgen van deze cursus een abonnement bij me afsluiten.

Omvang: Dit traject kan vanaf minimaal 8 contacturen plaatsvinden in combinatie met een aantal uren zelfstudie en “huiswerk” maken.


Alle hierboven beschreven trainingen bied ik zowel individueel als in groepen aan. Bij groepstrainingen werk ik in groepen van maximaal 6 deelnemers van min of meer gelijk startniveau, zodat iedere deelnemer voldoende aandacht krijgt.


Training Verkoopgesprekken

Als verkoper wil je je perfect voorbereiden op gesprekken met Duitstalige klanten.  Dat betekent dat je niet meer hoeft te zoeken naar woorden, maar dat je op “Augenhöhe” kan communiceren met je Duitstalige klant. Dat kan je bereiken met de training Verkoopgesprekken. Je oefent diverse scenario’s op basis van de producten of diensten die jij verkoopt.

Deze training bied ik zowel individueel als in groepsverband aan. Dat laatste wanneer een aantal collega’s binnen een organisatie met eenzelfde opdracht op pad gaan. In dat geval levert een groepstraining meerwaarde.

Omvang: Deze cursus kan in omvang variëren van enkele tot een groter aantal uren.  We werken (zoveel mogelijk) met jouw praktijksituaties. Door het oefenen van rollenspellen kom je optimaal voorbereid op gesprek.

 


Training Presenteren

Wanneer je je optimaal wilt presenteren voor een Duitstalig publiek, dan moet je dat in het Duits doen. Duitsers vinden het over het algemeen prettig als ze in hun eigen taal zaken kunnen doen. Dan weten ze zeker dat ze alles begrijpen en daarmee vermijden ze eventuele foute beslissingen. Voor jou de uitdaging om de presentatie in correct Duits te doen en daarbij rekening te houden met de (verschillende) mores in het Duitse taalgebied. Ook moet je in staat zijn om vragen van je publiek te begrijpen en deze in goed Duits te beantwoorden.

Dit is een echt individuele training.  Door deelname aan deze training bereid jij je optimaal op een concrete presentatie door deze te oefenen. We werken met enkele alternatieve scenario’s, zodat je je na de training zeker voelt en weet dat je overtuigend overkomt op je publiek.

Omvang: De omvang van deze training hangt helemaal af van jouw behoeften.