“Ich wünsche mir ein wollenes Kleid auf dem Flur”: Over Stolpersteine in het Duits-Nederlands idioom

Durven is goed, kennis is beter

Jouw Duitse relaties waarderen het als je Duits met ze spreekt. Als je dat goed doet, dan geeft je dat een voorsprong op andere niet-Duitse concurrenten.
Gebruik je daarin verkeerd idioom, dan zal je Duitstalige gesprekspartner je dat vast willen vergeven. Maar het kan natuurlijk wel tot onbegrip leiden en enige hilariteit.
Daarom in het vervolg van deze blog enkele voorbeelden van zogenaamde “Stolpersteine” (hindernissen) veroorzaakt door “falsche Freunde”. Dat zijn woorden en begrippen die in het Duits en Nederlands erg op elkaar lijken, maar die een andere betekenis hebben en dus tot misverstanden kunnen leiden.

Vandaag besteed ik specifieke aandacht aan de juiste vertaling naar het Duits van de Nederlandse woorden kleed, vloerbedekking en de vloer.

Das Kleid

De Nederlandse vertaling van Kleid is o.a. jurk.  Zo betekent het Duitse ” Sie trug ein schönes Sommerkleid” in het Nederlands “Zij  droeg  een  mooie  zomerjurk”. De meervoudvorm Kleider  tref je ook aan in het spreekwoord Kleider machen Leute (kleren maken de man).  

Der Teppich, der Teppichboden, der Parkettboden

Der Teppich betekent in het Nederlands het tapijt of het vloerkleed. Vaak ligt het los zodat het eenvoudig verlegd kan worden. Ein Teppich kann echt, abgetreten, wertvoll sein = (een vloerkleed kan echt, versleten, waardevol zijn). Soms heeft het woord een aanverwante betekenis : “Wer war auf der Berlinale dieses Jahr der Star auf dem roten Teppich?”   kan je naar het Nederlands vertalen met “Wie was dit jaar op de Berlinale (het Berlijnse filmfestival) de ster op de rode loper? “

Der Teppichboden (meervoud Teppichböden) is een (vaste) vloerbedekking die een vloeroppervlakte volledig of grotendeels bedekt. Het betreft hier een uit textielsoorten samengestelde vloer. Der Parkettboden  is het equivalent van de parketvloer. Een parketvloer leggen is in het Duits parkettieren. 

Die Tapete

Maar nu hoor ik je denken: Duits kent toch ook het woord Tapete? Is dat dan niet (ook) een juiste vertaling van het Nederlandse tapijt? Het antwoord is nee: het Duitse die Tapete is in het Nederlands het behang. “Eine vergilbte, geblümte, abwaschbare   Tapete” is in het Nederlands respectievelijk “een vergeeld, gebloemd, afwasbaar  behang.”  Het Nederlandse werkwoord behangen is in de Duitse vertaling tapezieren.

der Flur

Vertaald naar het Nederlands kan het zelfstandig naamwoord Der Flur (Hausflur) zowel de gang als de hal betekenen. “Die Garderobe ist im Flur, auf dem Gang” betekent dus: “De kapstok is in de gang/hal.” 

Der Boden

Der Boden heeft diverse betekenissen waaronder die van de grond/vloer waarop je staat. Dat zie je onder andere terug in de zin “In ihrer Wohnung könnte man vom Boden essen” (“In haar woning zou je van de vloer kunnen eten”).

Het lijkt me in ieder geval duidelijk dat de titelzin van dit blog moet worden aangepast. Ik zou hier als goede tekst schrijven: “Ich wünsche mir einen Wollteppich auf dem Boden” = “Ik wil een wollen tapijt op de vloer”.

Aan de hand van deze paar voorbeelden wordt duidelijk dat je makkelijk ins Fettnäpfchen treten kann (een faux pas kan begaan) of Stolpersteine (hindernissen) moet overwinnen in de Nederlands-Duitse communicatie.
Tot ziens in een volgende blog met daarin meer van soortgelijke aandachtspunten.
Komen jullie ook wel eens interessante taaluitingen tegen? Of ben je zelf weleens de fout ingegaan? Deel dat dan met ons. Daaruit valt altijd wat te leren. Wil je jezelf nog verder verdiepen in correct Duits woordgebruik? Kijk dan ook eens op https://www.duden.de/hilfe/rechtschreibung  

Contact

Wil je je Duitse woordkennis vergroten? Of heb je een andere vraag over het correct gebruik van zakelijk Duits of over de Duitse zakelijke cultuur? Bel me dan op 06 1024 4429. Of vul het contactformulier op deze website in. Ik denk graag met je mee.

“Wir geben unser Bestes, Sie völlig zu entsorgen”: Over “Stolpersteine” in het Duits-Nederlandse idioom

Twee tekstwolken op groen schoolbord met een Duitse tekst in de wolken

Proberen is goed, maar heeft soms ongewenste effecten.

Jouw Duitse relaties waarderen het als je Duits met ze spreekt. Als je dat goed doet, dan geeft je dat een voorsprong op andere niet-Duitse concurrenten.
Gebruik je daarin verkeerd idioom, dan zal je Duitstalige gesprekspartner je dat in de meeste gevallen vast willen vergeven. Maar soms hebben begrippen in een andere taal een zware emotionele lading. Dan kan verkeerd gebruik daarvan tot onverwacht negatieve resultaten leiden.
Daarom vandaag een blog over de ongewenste negatieve reacties die kunnen volgen bij de letterlijke vertaling van het o zo positief bedoelde Nederlandse begrip ontzorgen. 

entsorgen

Het werkwoord entsorgen beteken in beambtenduits het “van afval(stoffen) ontdoen, bevrijden”. “Zo kan je je als burger milieuvriendelijk ontdoen van je afval” kan je vertalen met “So kann man seine Abfälle umweltgerecht entsorgen”.  

Een ander voorbeeld komt uit de scheepvaart.  “Veel schepen ontdoen zich illegaal van gebruikte olie of afvalstoffen op zee” kan je vertalen met “Viele Schiffe entsorgen ihr  Altöl und ihre Abfälle im Meer”.  Uit deze voorbeelden blijkt duidelijk dat je het werkwoord entsorgen niet in verband met levende wezens dient te gebruiken. Soms gebeurt dat binnen Duitsland echter toch. En dan zijn de rapen gaar.

entsorgen

Een tweede betekenis van entsorgen is een uiterst ongemakkelijke, omdat die namelijk associaties oproept met vervolging en vernietiging van mensen (gedurende de nazitijd). Onlangs was er een Duits politicus die de opmerking maakte
“Man werde die Integrationsbeauftragte Özoguz in Anatolien entsorgen”. Dat  betekent in een nette interpretatie dat men de van oorsprong Turkse mevrouw Özoguz naar Turkije zal terugsturen. Op grond van deze opmerking werden in Duitsland 20 aangiften wegens volksopruiing ingediend. De strekking van dit relaas is dus: gebruik nooit het woord “entsorgen” in relatie met mensen/klantenIn de volgende alinea lees je welke woorden je wel kunt gebruiken om aan te geven dat  je je klant of relatie volledig in de watten legt. 

umsorgen, betreuen, pflegen

Zowel met de werkwoorden umsorgen, betreuen en pflegen beschrijf je dat je een ander verzorgt of voor iemand of iets verantwoording neemt. Daarbij betreft het werkwoord umsorgen vooral het verzorgen van iemand die hulp behoeft, zoals een zieke of een kind. De relatie is daarbij ongelijk: de een helpt de ander, die afhankelijk is. Het werkwoord pflegen betekent ook voor een zieke zorgen, maar daarnaast betekent het het onderhouden van iets: Zo kan je bijvoorbeeld data bijwerken = Daten pflegen.  Betreuen is voor mij het werkwoord  dat ik zou gebruiken in de titelzin, omdat betreuen mijns inziens het meest van een gelijkwaardige positie tussen de gesprekspartners uitgaat . “Wir geben unser Bestes, Sie völlig zu betreuen”.

Aan de hand van deze paar voorbeelden wordt duidelijk dat je makkelijk ins Fettnäpfchen treten kann (een faux pas kan begaan) of Stolpersteine (hindernissen) moet overwinnen in de Nederlands-Duitse communicatie.
Tot ziens in een volgende blog met daarin meer van soortgelijke aandachtspunten.
Komen jullie ook wel eens interessante taaluitingen tegen? Of ben je zelf weleens de fout ingegaan? Deel dat dan met ons. Daaruit valt altijd wat te leren. Wil je jezelf nog verder verdiepen in correct Duits woordgebruik? Kijk dan ook eens op https://www.duden.de/hilfe/rechtschreibung  

Contact

Wil je je Duitse woordkennis vergroten? Of heb je een andere vraag over het correct gebruik van zakelijk Duits of over de Duitse zakelijke cultuur? Bel me dan op 06 1024 4429. Of vul het contactformulier op deze website in. Ik denk graag met je mee.

“Du bist geschickt für diese Funktion”: Over “Stolpersteine” in het Duits-Nederlands idioom

Twee tekstwolken met Duitse tekst voor een groen schoolbord.

Durven is goed, kennis van idioom is nog beter.

Jouw Duitse relaties waarderen het als je Duits met ze spreekt. Als je dat goed doet, dan geeft je dat een voorsprong op andere niet-Duitse concurrenten.
Gebruik je daarin verkeerd idioom, dan zal je Duitstalige gesprekspartner je dat vast willen vergeven. Maar het kan natuurlijk wel tot onbegrip leiden en enige hilariteit.
Daarom in het vervolg van deze blog enkele voorbeelden van zogenaamde “Stolpersteine” (hindernissen) veroorzaakt door “falsche Freunde”. Dat zijn woorden en begrippen die in het Duits en Nederlands erg op elkaar lijken, maar die een andere betekenis hebben en dus tot misverstanden kunnen leiden.

Vandaag besteed ik aandacht aan 1. hoe je het Nederlandse geschikt zijn (voor) naar correct Duits vertaalt en daarmee samenhangend, wat het werkwoord schicken in het Duits betekent, en 2. wat de passende Duitse vertaling is van het Nederlandse woord functie/baan.  

schicken

In het Duitse is schicken een veelgebruikt werkwoord. Het betekent o.a. iets of iemand sturen: “Die Waren werden Ihnen ins Haus geschickt” = “De artikelen, goederen worden naar u thuis gestuurd”. Sie schickte mich einkaufen” of “zum Einkaufen” betekent “Zij stuurde mij op pad om boodschappen te doen”.

sich schicken  (zich voegen),  behoren 

Sich schicken betekent o.a. zich voegen. Denk hier aan het Nederlandse zich schikken. “Das wird sich wohl noch schicken” = ” Dat zal nog wel in orde komen”.  “Er schickte sich in diese Sache” betekent “Hij schikte zich hierin”. De zin: “Das schickt sich nicht für Sie” betekent in het Nederlands: “Dat past niet, is niet betamelijk (netjes) voor U.”  Sich schicken wordt vaak in ontkennende zin gebruikt, dus: “Eines schickt sich nicht für alle” = “Niet alles is voor iedereen geschikt”.  

Uit deze voorbeelden blijkt in ieder geval dat het werkwoord schicken uit de titelzin niet het gepaste werkwoord is om aan te geven dat een persoon ergens voor geschikt is. Dat werkwoord treffen we aan in de volgende alinea.


eignen, sich eignen für

Het Duits gebruikt sich eignen für of sich eignen zum om aan te geven dat een persoon of voorwerp ergens voor geschikt is. Enkele voorbeelden: “Du eignest dich als/zum Trainer” = “Jij bent geschikt om trainer te zijn”. “Sie ist für die Stelle als Direktorin geeignet” = “Zij is geschikt voor de functie/baan van directeur.”  

Die Stelle, die Stellung

Die Funktion is een van de mogelijke vertalingen van het Nederlandse woord functie, maar dan in de betekenis van taak, ambt. Zo kan je bijvoorbeeld de Nederlandse zin “Zij is een vrouw met een leidinggevende functie”  naar het Duits vertalen met “Sie ist eine Frau in leitender Funktion/Stellung”.   

Een functie/ambt bekleden of neerleggen is in Duitse vertaling ein Amt/eine Funktion innehaben/bekleiden/niederlegen.

Als je in de titelzin wilt uitdrukken dat iemand geschikt is voor een baan, dan zou ik hier  hetzij het woord die Stelle dan wel die Stellung gebruiken. “Du eignest dich für diese Stellung/Stelle” is dan een juiste vertaling van de titelzin of “Du bist für diese Stelle geeignet.” 


Aan de hand van deze paar voorbeelden wordt duidelijk dat je makkelijk ins Fettnäpfchen treten kann (een faux pas kan begaan) of Stolpersteine (hindernissen) moet overwinnen in de Nederlands-Duitse communicatie.
Tot ziens in een volgende blog met daarin meer van soortgelijke aandachtspunten.
Komen jullie ook wel eens interessante taaluitingen tegen? Of ben je zelf weleens de fout ingegaan? Deel dat dan met ons. Daaruit valt altijd wat te leren. Wil je jezelf nog verder verdiepen in correct Duits woordgebruik? Kijk dan ook eens op https://www.duden.de/hilfe/rechtschreibung  

Contact

Wil je je Duitse woordkennis vergroten? Of heb je een andere vraag over het correct gebruik van zakelijk Duits of over de Duitse zakelijke cultuur? Bel me dan op 06 1024 4429. Of vul het contactformulier op deze website in. Ik denk graag met je mee.

“Ich fühle mich hier unheimisch”. Over Stolpersteine in het Duits-Nederlandse idioom

Via de afbeelding van twee tekstwolken wordt uitgelegd dat unheimisch geen goed Duits is, en dat je in dergelijke situaties unheimlich moet gebruiken.

Durven is goed, kennis van idioom is nog beter.

Jouw Duitse relaties waarderen het als je Duits met ze spreekt. Als je dat goed doet, dan geeft je dat een voorsprong op andere niet-Duitse concurrenten.
Gebruik je daarin verkeerd idioom, dan zal je Duitstalige gesprekspartner je dat vast willen vergeven. Maar het kan natuurlijk wel tot onbegrip leiden en enige hilariteit.
Daarom in het vervolg van deze blog enkele voorbeelden van zogenaamde “Stolpersteine” (hindernissen) veroorzaakt door “falsche Freunde”. Dat zijn woorden en begrippen die in het Duits en Nederlands erg op elkaar lijken, maar die een andere betekenis hebben en dus tot misverstanden kunnen leiden.

Vandaag besteed ik aandacht aan “unheimisch”, een niet-bestaand Duits woord dat  hele volksstammen Nederlanders gebruiken wanneer ze willen aangeven dat een situatie griezelig of eng is. 

Maar eerst nu aandacht voor wel bestaande samenstellingen met “heim”.

das Heim, heimisch 

Das Heim heeft diverse betekenissen die alle verbonden zijn met het begrip “(t)huis”. Als een Duitser zegt “Ich habe ein gemütliches Heim” = “Ik heb een gezellig thuis” dan legt hij met het gebruik van Heim de nadruk op  het comfort, het oude vertrouwde en het daarmee samenvallende gevoel van veiligheid. Zeg maar zoiets als het warme gevoel van geborgenheid dat kerst bij ons Nederlanders oproept. Hij had namelijk ook gewoon kunnen zeggen “Ich habe ein angenehmes Haus/eine gemütliche Wohnung” = “Ik heb een aangenaam huis/een gezellige woning“. Das Heim betekent echter ook een tehuis en komt vaak voor in samenvoegingen zoals Studentenheim (studentenhuis) of Altenheim (bejaardentehuis). Heimisch betekent zowel als thuis alsmede inheems. “De inheemse dieren van Azië” = “Die in Asien heimischen Tiere”. “Bei meinen Verwandten fühle ich mich heimisch” = “Bij mijn familie voel ik me op mijn gemak (thuis)”.

heim, heimsuchen, heimzahlen

In de zin “Wir gehen heim” = “We gaan naar huis” is heim eenvoudigweg een synoniem voor (nach) Hause. “Seid ihr morgen daheim?” betekent in het Nederlands “Zijn jullie morgen thuis”?  Heimzahlen en heimsuchen hebben allebei een negatieve connotatie: heimzahlen betekent  betaald zetten (“Das werde ich dir noch heimzahlen” =”Dat zal ik je nog betaald zetten”. Heimsuchen betekent teisteren: “Kalifornien wurde neulich von mehreren Waldbränden heimgesucht” = “Californië werd onlangs door verscheidene bosbranden geteisterd”.

heimlich, unheimlich

Heimlich vertaal je naar het Nederlands met heimelijk, geheim, stiekem. Ein heimlicher Plan = een geheim plan. “Ich liebe sie heimlich” = “Ik houd in het geheim van haar”. “Du brauchst das nicht so heimlich zu tun” = “Jij hoeft dat niet zo stilletjes te doen”. Unheimlich betekent in het Nederlands griezelig, onheilspellend, eng. “Uns allen wurde es unheimlich zumute” = “Wij begonnen  het allemaal griezelig te vinden”. “Sein neuer Nachbar ist ihm unheimlich” = “Hij vindt zijn nieuwe buurman eng”. Een tweede betekenis van unheimlich is heel groot,  heel veel. In nieuw Nederlands ook wel  aangeduid met bizar.Sie ist unheimlich nett” = “Zij is heel erg aardig”. “Das ist eine unheimliche Summe” = “Dat is een enorm/heel groot bedrag.

Dus je weet nu dat je voortaan unheimlich moet gebruiken om aan te geven dat je iets eng of griezelig vindt. De titelzin hierboven wordt “Mir ist die Situation unheimlich” = “Ik vind dit een enge situatie”. En dat zo lekker bekkende unheimisch? Nooit meer gebruiken dus, want het  is geen Duits.

Aan de hand van deze paar voorbeelden wordt duidelijk dat je makkelijk ins Fettnäpfchen treten kann (een faux pas kan begaan) of Stolpersteine (hindernissen) moet overwinnen in de Nederlands-Duitse communicatie.
Tot ziens in een volgende blog met daarin meer van soortgelijke aandachtspunten.
Komen jullie ook wel eens interessante taaluitingen tegen? Of ben je zelf weleens de fout ingegaan? Deel dat dan met ons. Daaruit valt altijd wat te leren.

Contact

Wil je je Duitse woordkennis vergroten? Of heb je een andere vraag over het correct gebruik van zakelijk Duits of over de Duitse zakelijke cultuur? Bel me dan op 06 1024 4429. Of vul het contactformulier op deze website in. Ik denk graag met je mee.

 

“Meine Hände sind faul, ich muss sie waschen”. Over “stolpersteine” in het Duits-Nederlandse idioom

 

Twee tekstballonnen, waarvan 1 met een oute Duitse zin.
Durven is goed, kennis van idioom is nog beter.

Jouw Duitse relaties waarderen het als je Duits met ze spreekt. Als je dat goed doet, dan geeft je dat een voorsprong op andere niet-Duitse concurrenten.
Gebruik je daarin verkeerd idioom, dan zal je Duitstalige gesprekspartner je dat vast willen vergeven. Maar het kan natuurlijk wel tot onbegrip leiden en enige hilariteit.
Daarom in het vervolg van deze blog enkele voorbeelden van zogenaamde “Stolpersteine” (hindernissen) veroorzaakt door “falsche Freunde”. Dat zijn woorden en begrippen die in het Duits en Nederlands erg op elkaar lijken, maar die een andere betekenis hebben en dus tot misverstanden kunnen leiden.

Faul, schmutzig, der Schmutz, drollig

Iets (een voorwerp) dat vuil is, is in het Duits niet faul maar schmutzig. “Das kind hat schmutzige Hände” betekent: “Het kind heeft vuile handen”. Faule Hände heeft het niet, want dat zou betekenen dat de handen van het kind lui zijn. Fleiβig is de tegenstelling van faul. “Er zijn vlijtige en luie leerlingen” vertaal je in het Duits met: “Es gibt fleiβige und faule Schüler.” Faul wordt in het Nederlands overigens ook vertaald met “rot, bedorven”. Faules Obst/Fleisch is dus bedorven fruit/vlees. “Die Kartoffeln faulen” betekent: “De aardappels rotten.” Der Schmutz betekent het vuil. “Dieser Stoff nimmt leicht Schmutz an” betekent: “Deze stof neemt gemakkelijk vuil op”. Schmutz kun je aufwischen (opdweilen), abwaschen (afwassen) of zusammenkehren (bijeenvegen). “Es gibt denn auch feuchten, trockenen, klebrigen Schmutz” : “Er bestaat dan ook vochtig, droog en kleverig vuil”. Het Duitse woord drollig zou zo maar te maken kunnen hebben met ontlasting en daarmee iets vies aanduiden. Niets is echter minder waar. Drollig is een synoniem voor lustig of amüsant. Men gebruikt het woord vaak in samenhang met het gedrag van kleine kinderen. “Ein drolliges Mädchen” betekent dus gewoon “een grappig meisje.

Aan de hand van deze paar voorbeelden wordt duidelijk dat je makkelijk ins Fettnäpfchen treten kann (een faux pas kan begaan) of Stolpersteine (hindernissen) moet overwinnen in de Nederlands-Duitse communicatie.
Tot ziens in een volgende blog met daarin meer van soortgelijke aandachtspunten.
Komen jullie ook wel eens interessante taaluitingen tegen? Of ben je zelf weleens de fout ingegaan? Deel dat dan met ons. Daaruit valt altijd wat te leren.

Contact

Wil je je Duitse woordkennis vergroten? Of heb je een andere vraag over het correct gebruik van zakelijk Duits over de Duitse zakelijke cultuur? Bel me dan op 06 1024 4429. Of vul het contactformulier op deze website in. Ik denk graag met je mee.

 

 

14 Tips voor professioneel telefoneren in het Duits

Telefoonconverstatie tussen Nederlander en Duitse
Professioneel telefoneren als basis voor vertrouwen

Effectief zakelijk telefoneren in het Nederlands vereist de nodige training. Resultaatgericht telefoneren in het Duits is een nog grotere uitdaging. Wanneer je de juiste Duitse woorden en uitdrukkingen gebruikt en handelt volgens conventies ontstaat bij jouw Duitstalige relatie het vertrouwen dat je haar gehoord en begrepen hebt. Hoewel de jongere Duitse generaties steeds beter Engels spreken, is het ook voor hen belangrijk om in het Duits te kunnen communiceren: dat schept zekerheid en vertrouwen. Dat zijn basisvoorwaarden om in Duitsland succesvol te kunnen zijn. Wat voor de jonge generaties geldt, geldt in nog sterkere mate voor de oudere generaties.

Reageer op de juiste manier

Duitse klanten, zowel B2B als B2C,  willen spreken met Duitstalige medewerkers. Om het even of hun gesprekspartner een vakspecialist, een sales manager of een helpdesk-medewerker is. Dat komt niet, zoals vaak wordt gedacht, omdat “Duitsers” zo arrogant zijn en geen Engels willen spreken. Dat komt wel omdat veel Duitsers minder goed Engels spreken dan de gemiddelde Nederlander of helemaal geen Engels spreken. Daarom verliezen Nederlandse bedrijven de slag om de Duitse klant als ze denken voor het beantwoorden van de vragen van hun Duitse klanten bijvoorbeeld te kunnen volstaan met een Engelstalige helpdesk. Dat gaat niet werken.

Training telefoongesprekken voeren

Heb je geen of weinig ervaring met het voeren van zakelijke telefoongesprekken in het Duits?  Dan is het volgen van een telefoontraining zakelijk Duits een must om door de Duitse klant als een serieuze gesprekspartner te worden gezien.
Hieronder ontvang je van mij alvast een paar aanwijzingen voor het voeren van zakelijke telefoongesprekken in een Duitse context. 

Wees beleefd, (nog beleefder dan in Nederland gebruikelijk is):
 1. maak vaak gebruik van het woordje “bitte” (alstublieft): “Wie kann ich Ihnen helfen, bitte?” (Hoe kan ik u helpen?)
 2. altijd “siezen” ( met u aanspreken), nooit “duzen” (met jij aanspreken).
 3. onbekenden altijd bij hun achternaam aanspreken, bijvoorbeeld “Herr Peters”, “Frau Kampe”. Dus niet: “Hallo Silke” of “Hallo Otto”.
De telefoon opnemen in een Duitse zakelijke context:
 1. Sie sprechen mit Tjaco Rowaan. Guten Tag.
 2. Tjaco Rowaan, Sprachtrainer Deutsch.
 3. Schulze GmbH, Vertrieb, Ulrike Müller, guten Morgen.
 4. Ulrike Müller, Vertrieb, am Apparat.
U vraagt naar de naam van de beller
 1. Darf ich Sie um Ihren Namen bitten?
 2. Mit wem spreche ich, bitte?
 3. Verzeihung, ich habe Ihren Namen (= uw naam enkelvoud) nicht verstanden.
De telefoon doorverbinden:
 1. Moment bitte, ich verbinde Sie (mit Herrn/Frau…)
 2. Ich stelle (das Gespräch) durch zu Herrn/Frau…
 3. Ich erkundige mich, ob er/sie mit Ihnen sprechen kann.
 4. Ich frage nach. Bleiben Sie bitte am Apparat.
Succesvol en zonder stress telefoneren

Wil je nog succesvoller zijn in de samenwerking met Duitsers dan moet je hen óók aan de telefoon in correct Duits te woord kunnen staan. Via een telefoontraining zakelijk Duits leer je effectieve telefoongesprekken voeren op een manier die vertrouwen oproept in jou en in jouw producten en/of diensten. Een bijkomend  en prettig voordeel van het volgen van een dergelijke training is dat jij zult merken dat je minder stress hebt wanneer je  dergelijke gesprekken moet voeren.

Contact

Meer weten over telefoontraining of over de overige trainingsproducten van Duitse Zaken, zoals bijvoorbeeld taalcoaching? Bel me dan op 06 1024 4429. Of mail me op tjacorowaan@duitsezaken.nl.
Ich freue mich auf Ihren/deinen Anruf!

“Setzen Sie sich bitte, dies hier ist Ihre Tafel”: Over “Stolpersteine” in het Duits-Nederlands idioom.

Aan de hand van tekstwolkjes wordt het verschil tussen die Tafel und der Tisch uitgelegd
Durven is goed, kennis van idioom is nog beter.

Jouw Duitse relaties waarderen het als je Duits met ze spreekt. Als je dat goed doet, dan geeft je dat een voorsprong op andere niet-Duitse concurrenten.
Gebruik je daarin verkeerd idioom, dan zal je Duitstalige gesprekspartner je dat vast willen vergeven. Maar het kan natuurlijk wel tot onbegrip leiden en enige hilariteit.
Daarom in het vervolg van deze blog enkele voorbeelden van zogenaamde “Stolpersteine” (hindernissen) veroorzaakt door “falsche Freunde”. Dat zijn woorden en begrippen die in het Duits en Nederlands erg op elkaar lijken, maar die een andere betekenis hebben en dus tot misverstanden kunnen leiden.

Die Tafel (de dis; de voedselbank)

Die Tafel heeft verschillende betekenissen, maar in het algemeen niet die van “eettafel”. Ik schrijf hier bewust in het algemeen, omdat Tafel in de betekenis van een dis (een feestelijke, uitgebreide maaltijd) wel voorkomt: “Wir essen an einer reichbesetzten Tafel” = “Wij eten aan een welvoorziene dis/tafel)”. Die Tafel wordt overigens ook gebruikt ter beschrijving van een situatie aan de andere kant van het maatschappelijke spectrum: de voedselbank. Als een Duitser je vertelt dat het “heel druk is bij de voedselbank in Osnabrück”, dan zegt hij: “Es ist viel los bei der Osnabrücker Tafel”.

Die Tafel (het bord, de plak)

Zo betekent die Tafel bijvoorbeeld het bord. Vaak is dat in combinatie met een ander zelfstandig naamwoord, zoals die (Wand)tafel = het schoolbord: “Die Lehrerin schreibt etwas an die Tafel” = “de lerares schrijft iets op het bord”; Die Gedenktafel = het herinneringsbord. Als verkeersdeelnemers kennen we waarschuwingsborden. Vooral in Duitsland en Oostenrijk noemt men die Warnungstafeln. In Duitsland noemt men een verkeersbord eerder ein Verkehrsschild. Een laatste betekenis van die Tafel die ik hier wil benoemen is die van een plak. Dus een plak chocolade = eine Tafel Schokolade (let op de schrijfwijze met Sch). 

das Schild (verkeers-, uithang-, Naambord)

Naast in de bovengenoemde betekenis van verkeersbord komt das Schild ook voor in de samenvoeging met “der Name”:  das Namensschild = het naambordje. Das Schild eines Friseurs, eines Restaurants = Het uithangbord van een kapper, van een restaurant. 

Der schild

De betekenis van de mannelijke vorm van Schild is het schild. Zoals in: der Schild eines Ritters = het schild van een ridder. 

Der Teller (het etensbord, DE schotel)

“Wir essen einen bunten Teller von flachen Tellern”= “Wij eten een gevarieerde schotel van platte borden”. 

Der Tisch

Wanneer je een Duitse gast aan tafel noodt, dan zal je voor tafel het woord Tisch gebruiken.  De mogelijke vertaling van de titelzin “Neemt u alstublieft plaats/gaat u zitten , dit/hier is uw tafel” luidt: “Setzen Sie sich bitte, (dies) hier ist Ihr Tisch”.

Aan de hand van deze paar voorbeelden wordt duidelijk dat je makkelijk ins Fettnäpfchen treten kann (een faux pas kan begaan) of Stolpersteine (hindernissen) moet overwinnen in de Nederlands-Duitse communicatie.
Tot ziens in een volgende blog met daarin meer van soortgelijke aandachtspunten.
Komen jullie ook wel eens interessante taaluitingen tegen? Of ben je zelf weleens de fout ingegaan? Deel dat dan met ons. Daaruit valt altijd wat te leren.

Contact

Wil je je Duitse woordkennis vergroten? Of heb je een andere vraag over het correct gebruik van zakelijk Duits over de Duitse zakelijke cultuur? Bel me dan op 06 1024 4429. Of vul het contactformulier op deze website in. Ik denk graag met je mee.

 

9 tips om correcte zakelijke e-mails in het Duits te schrijven

twee tekstwolken met daarin uitleg over de aanhef van een Duitstalige e-mail.
Die E-Mail

Ik heb klanten die tijdens de intake en soms ook nog aan het begin van een training zeggen dat vertaalprogramma’s als google translate hun beste vriend zijn. Daarmee geven ze aan dat ze geen tijd en aandacht aan schrijfvaardigheid willen besteden. Als ze na enkele sessies dan een e-mail met me delen blijkt het dat in die mail veel fouten te zitten. Niet zelden staat er precies het omgekeerde van wat er bedoeld werd. Afblijven dus van die vertaalprogramma’s. Je loopt de kans met het gebruik daarvan meer kapot te maken dan je lief is.  

Dus het is belangrijk om je Duitse E-Mails zelf goed te (leren) schrijven. Echter, het schrijven van een goede tekst en dus ook een e-mail vergt nu eenmaal tijd en is niet makkelijk. Met goed bedoel ik dat de boodschap helder en duidelijk is: daarvoor is nodig dat de tekst zowel qua woordgebruik alsook grammaticaal klopt. 

Conclusie: veel van mijn klanten hebben wél behoefte aan het oefenen van schriftelijke vaardigheden, waarbij het dan vooral het beter leren beantwoorden en opstellen van e-mails, in het Duits die E-Mail, betreft.  

Nu train ik in een grote diversiteit aan mkb-bedrijven, waardoor in het schriftelijk verkeer van telkens specifiek jargon gebruik moet worden gemaakt. Maar naast de verschillen per sector bestaan er vanzelf een aantal formele regels waaraan alle zakelijke e-mails, onafhankelijk van sector, product of dienstverlening moeten voldoen.  Die regels vormen de kapstok waarlangs een e-mail wordt opgebouwd.

Regels volgens “de Duden”

Hieronder deel ik met jullie 9 tips voor het op een formeel correcte wijze schrijven van Duitstalige e-mails volgens de Duitse regelgeving. Daarbij baseer ik mij op de “Duden”, om precies te zijn deel 1 van de Duden “Die deutsche Rechtschreibung”. De “Duden” is het Duitse equivalent van de Nederlandse “Van Dale” en van het “Groene Boekje”.

9 tips voor het schrijven van zakelijke e-mails in het Duits
Wees beleefd (nog beleefder dan in Nederland gebruikelijk is):
 1. maak vaak gebruik van het woord “bitte” (alstublieft) – “Senden Sie uns bitte?” =”Zendt u ons alstublieft?”
 2. altijd “siezen” (met u aanspreken), nooit “duzen” (met jij aanspreken).
 3. onbekenden bij hun achternaam aanspreken en Herr of Frau ervoor. Bijvoorbeeld Herr Peters, Frau Kampe. Dus niet Hallo Heinz of Heike.
 4. Is de geadresseerde in het bezit van een titel? Dan dien je die altijd te gebruiken. Dus Herr Dr. Peters, Frau Dr. Kampe.
Het onderwerp van de e-mail = der BetrefF.
 1. Betreff: Anfrage (aanvraag)
 2. Betreff: Angebot (aanbod, offerte)
 3. Betreff: (Ihre) Lieferung (uw) levering, (Ihre) Reklamation (uw) klacht.
De datumopgave is mannelijk en staat in de 4e naamval: Zwolle, den 02. Februar 2021/den 02.02.2021

Let op: in het Nederlands komt er een ‘e’ na het rangtelwoord: de 10e, en zoals je in het voorbeeld hierboven ziet, in het Duits een punt: den 10.

De aanhef van de e-mail
 1. Sehr geehrter Herr………., Sehr geehrte Frau……, Sehr geehrte Damen und Herren,…. Geslacht en aantal (enkelvoud, meervoud) bepalen de uitgang van het bijvoeglijk naamwoord geehrt.
 2. Omdat de aanhef met een komma eindigt, begint de e-mail met een kleine letter: Sehr geehrte Frau Müller, wir suchen für….
Afsluiting van de e-mail met een vaste constructie zonder komma:

Wij schrijven in het Nederlands altijd een komma na onze afsluitende groet, in het Duits doe je dit niet: Mit freundlichen Grüßen  

Tekstbouwstenen

Natuurlijk is dit maar “eine ganz kleine Auswahl” aan wat er tijdens in een training “zakelijke e-mails schrijven in het Duits” aan de orde komt. In een dergelijke training ga ik uit van jouw werksituatie en zorgen we ervoor dat jouw zakelijke e-mails er perfect uitzien. Je leert werken met vaste tekstbouwstenen. Dat zijn vaste zinsconstructies die je naadloos kunt toepassen in jouw werksituatie. Overigens bied ik na de training ook nog de mogelijkheid een abonnement af te sluiten, waardoor ik je mails controleer voor je ze verzendt.

Minder stress/meer tijd over? 

Wil je zeker weten dat je Duitse zakenrelatie je bedoelingen begrijpt? Zodat de relatie goed blijft? Wil je minder stress wanneer je zakelijke e-mails in het Duits schrijft? Moet je meer tijd voor andere zaken overhouden? Neem dan contact met me op om te bespreken hoe jij betere Duitstalige e-mails kunt leren schrijven. Bel me op 06 1024 4429 of stuur een mail aan tjacorowaan@duitsezaken.nl

Ich freue mich auf Ihren/deinen Anruf, oder auf Ihre/deine E-Mail.

Ich stehe mit der Firma bald auf einer Börse: blog 34 over “Stolpersteine” in het Duits-Nederlandse idioom.

Twee tekstwolken voor een groen schoolbord. In de linker wolk staat een foute Duitse tekst.
Durven is goed, kennis van idioom is nog beter.

Jouw Duitse relaties waarderen het als je Duits met ze spreekt. Als je dat goed doet, dan geeft je dat een voorsprong op andere niet-Duitse concurrenten.
Gebruik je daarin verkeerd idioom, dan zal je Duitstalige gesprekspartner je dat vast willen vergeven. Maar het kan natuurlijk wel tot onbegrip leiden en enige hilariteit.
Daarom in het vervolg van deze blog enkele voorbeelden van zogenaamde “Stolpersteine” (hindernissen) veroorzaakt door “falsche Freunde”. Dat zijn woorden en begrippen die in het Duits en Nederlands erg op elkaar lijken, maar die een andere betekenis hebben en dus tot misverstanden kunnen leiden.

Die Börse

In het Nederlands vertaald staat er in de titelzin dat de spreker op een aandelenbeurs staat c.q. aanwezig is Die Frankfurter Börse, die New Yorker Börse in Wallstreet usw. zijn overbekende namen van plaatsen waar een grote internationaal gezien belangrijke beursinstelling is gevestigd. Wanneer een bedrijf aan de beurs genoteerd is dan is het an der Börse zugelassen; in het Duits beschrijft men een aan de beurs genoteerd bedrijf als “ein börsenfähiges oder börsengängiges Unternehmen.” Een beursmakelaar = ein Börsenmakler/Börsianer of in de vrouwelijke vorm eine Börsenmaklerin/Börsianerin.  Daarnaast kan Börsianer/Börsianerin ook een beursspeculant(e) betekenen. Die Börsenaufsicht = het beurstoezicht; der Börsenauftrag = de beursorder; die Börsenordnung = het beursreglement. Let op de “tussen-nna “Börse” en voor het met Börse verbonden woord. Een voorbeeld: “Op de handelsbeurs stijgen/zakken de  prijzen van aandelen” = “An der Börse steigen/fallen die Aktien.”  Börse komt ook nog in een tweede, verouderde betekenis voor van (geld)beurs/portemonnee. De Duitse vorm Börse is overigens afgeleid van het Nederlandse beurs.

Die Messe in de betekenis van de (jaar)beurs

Wanneer je met of voor je bedrijf/organisatie op een (jaar)beurs staat dan steht man auf der Messe. Of man stellt auf der Messe aus = men presenteert zich op de beurs. “Oft sind Messen international ausgerichtet wie zum Beispiel die Hannover Messe (jedes Jahr im April) oder die Frankfurter Buchmesse (jedes Jahr im Oktober)” = “Vaak oriënteren beurzen zich op een internationaal publiek zoals bijvoorbeeld de Hannover Messe (elk jaar in april) of de Frankfurter Buchmesse (elk jaar in oktober).” Duitsland is hét beursland van de wereld. Op elk vakgebied is of worden er elk jaar beurzen georganiseerd. Op www.auma.de vind je een overzicht van alle in Duitsland plaatsvindende beurzen met een indeling naar sectoren en met informatie over van alles wat met het deelnemen aan beurzen of het bezoeken van beurzen samenhangt.

die Messe in de betekenis van de mis of als religieus muziekstuk.

Die (heilige) Messe is tevens een kerkdienst in de katholieke kerk. Daarnaast is  die Messe een muziekstuk dat als onderdeel van de liturgie tijdens een kerkdienst wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld een mis van Haydn= Eine Messe von Haydn.

Die Messe (scheepvaart)

In een derde betekenis is die Messe  een kantine aan boord van een schipSoms alleen bedoeld voor de officieren, soms als een recreatieve ruimte voor alle manschappen.

Aan de hand van deze paar voorbeelden wordt duidelijk dat je makkelijk ins Fettnäpfchen treten kann (een faux pas kan begaan) of Stolpersteine (hindernissen) moet overwinnen in de Nederlands-Duitse communicatie.
Tot ziens in een volgende blog met daarin meer van soortgelijke aandachtspunten.
Komen jullie ook wel eens interessante taaluitingen tegen? Of ben je zelf weleens de fout ingegaan? Deel dat dan met ons. Daaruit valt altijd wat te leren.

Contact

Wil je je Duitse woordkennis vergroten? Of heb je een andere vraag over het correct gebruik van zakelijk Duits over de Duitse zakelijke cultuur? Bel me dan op 06 1024 4429. Of vul het contactformulier op deze website in. Ik denk graag met je mee.

 

 

“Ich esse gerne Pappe”. Blog 33 over “Stolpersteine” in het Duits-Nederlandse idioom.

Twee Duitse teksten in een tekstwolk.
Durven is goed, kennis van idioom is nog beter.

Jouw Duitse relaties waarderen het als je Duits met ze spreekt. Als je dat goed doet, dan geeft je dat een voorsprong op andere niet-Duitse concurrenten.
Gebruik je daarin verkeerd idioom, dan zal je Duitstalige gesprekspartner je dat vast willen vergeven. Maar het kan natuurlijk wel tot onbegrip leiden en enige hilariteit.
Daarom in het vervolg van deze blog enkele voorbeelden van zogenaamde “Stolpersteine” (hindernissen) veroorzaakt door “falsche Freunde”. Dat zijn woorden en begrippen die in het Duits en Nederlands erg op elkaar lijken, maar die een andere betekenis hebben en dus tot misverstanden kunnen leiden.

die Pappe, der Karton

Wanneer je als Nederlander de titelzin uitspreekt dan zal een Duitser daarop waarschijnlijk met ongeloof reageren. Die Pappe betekent namelijk het karton en de gemiddelde mens eet nu eenmaal niet graag een kartonnen bord.  In wat voor zinnen en contexten gebruik je het woord Pappe dan wel? Nu,  bijvoorbeeld in de volgende zin: “Das Buch ist in Pappe gebunden” = “Het boek ist gekartonneerd.” Een Pappband is een kartonnen band. Die Pappschachtel is een kartonnen doos. Een synoniem voor die Pappschachtel is der Pappkarton. “Man kann etwas aus Pappe anfertigen” = “Men kan iets van karton maken.” Het zelfstandig naamwoord Pappe kan je ook in een figuurlijke betekenis gebruiken: “Die/der  ist nicht von Pappe!” = “Pas maar op met haar/hem!” bij personen. Meer abstract: “Das ist nicht von Pappe!” = “Dat is niet mis!”

Der Brei

Voor het Nederlandse woord de pap gebruikt het Duits der Brei. En daarvan bestaan er diverse soorten: der Grützbrei = de gortepap, der Grieβbrei= de griesmeelpap, der Kartoffelbrei = de aardappelpuree. “Das Baby bekommt Brei” = “De baby krijgt pap.” Ook der Brei wordt soms in een figuurlijke betekenis gebruikt. Enkele voorbeelden daarvan zijn: jemanden zu Brei schlagen = iemand tot moes slaan; jemandem Brei um den Mund /ums Maul schmieren = iemand stroop om de mond smeren, strooplikken, flikflooien; um den heiβen Brei herumreden = om de hete brij heen draaien.

Aan de hand van deze paar voorbeelden wordt duidelijk dat je makkelijk ins Fettnäpfchen treten kann (een faux pas kan begaan) of Stolpersteine (hindernissen) moet overwinnen in de Nederlands-Duitse communicatie.
Tot ziens in een volgende blog met daarin meer van soortgelijke aandachtspunten.
Komen jullie ook wel eens interessante taaluitingen tegen? Of ben je zelf weleens de fout ingegaan? Deel dat dan met ons. Daaruit valt altijd wat te leren.

Contact

Wil je zelf je Duitse woordkennis vergroten? Of heb je een andere vraag over het correct gebruik van zakelijk Duits? Bel me dan op 06 1024 4429. Of vul het contactformulier op deze website in.