“Sie sollten diese Sache nicht länger trainieren”: Over Stolpersteine in het Duits-Nederlandse idioom

Het gaat over het verschil tussen het Nederlandse woord traineren en het Duitse trainieren

Het Nederlandse traineren is niet hetzelfde als het Duitse trainieren

Tja, weer zo’n prachtig voorbeeld van betekenisverschillen tussen het Duits en Nederlands; betekenisverschillen die echter wel tot verwarring over en weer kunnen leiden. Laten we de situatie eens even bekijken. Volgens de Nederlandse Van Dale heeft het Nederlandse werkwoord traineren enkele betekenissen waaronder die van 1. dralen, talmen, treuzelen en 2. (moedwillig) op de lange baan schuiven: Hij probeert de zaak te traineren. Traineren wordt vooral in deze laatste betekenis gebruikt.

hinziehen, verzögern

Als je in het Duits wilt aangeven dat iemand iets traineert, dan kan je gebruik maken van het werkwoord hinziehen of van het synoniem hinzögern. “Sie versuchte, die Abreise bis zum Abend hinzuziehen” = “Zij probeerde het vertrek tot de avond te traineren (uit te stellen)”. Of als ander voorbeeld: “Hij wil de publicatie van dit document traineren” = “Er will die Veröffentlichung des Berichts verzögern (verlangsamen).”

trainieren (Duits) is trainen (Nederlands)

Het werkwoord trainen is van oorsprong natuurlijk geen Nederlands woord, maar is afkomstig uit het Engels. Dat daargelaten is het wel volledig ingeburgerd in de Nederlandse taal. Voor het werkwoord trainen gebruikt de Duitser het woord trainieren. “Die niederländische und die deutsche Fussballmanschaft waren beide gut trainiert” = “Het Nederlandse en het Duitse voetbalelftal waren allebei goed getraind”. of als ander voorbeeld:” Ich trainiere jeden Tag mein Gedächtnis” = “Ik train elke dag mijn geheugen.”

Die Sache, die Angelegenheit

Het gebruik van Sache in de titelzin is goed. Ik vind zelf het synoniem Angelegenheit wat mooier, maar dat is (hier) Geschmackssache. De titelzin zou dus moeten luiden: “Sie sollten diese Sache nicht länger verzögern/hinziehen.”

Aan de hand van deze paar voorbeelden wordt duidelijk dat je makkelijk ins Fettnäpfchen treten kann (een faux pas kan begaan) of Stolpersteine (hindernissen) moet overwinnen in de Nederlands-Duitse communicatie.
Tot ziens in een volgende blog met daarin meer van soortgelijke aandachtspunten.
Komen jullie ook wel eens interessante taaluitingen tegen? Of ben je zelf weleens de fout ingegaan? Deel dat dan met ons. Daaruit valt altijd wat te leren. Wil je jezelf nog verder verdiepen in correct Duits woordgebruik? Kijk dan ook eens op https://www.duden.de/hilfe/rechtschreibung

Contact

Wil jij je ook zonder stress schriftelijk of mondeling in correct Duits kunnen uitdrukken? Heb je een vraag over het juist gebruik van zakelijk Duits of over de Duitse zakelijke cultuur? Bel me dan op 06 1024 4429. Of vul het contactformulier op deze website in. Ik denk graag met je mee.

Ich habe viel Rückensicht in meinem Auto: Over Stolpersteine” in het Duits-Nederlandse idioom

Rückensicht bestaat niet in het Duits. Rücksicht bestaat wel. Uitleg van goed manier van Duits spreken en schijven

Ich habe viel Rückensicht in meinem Auto.

Onlangs was ik in een situatie waarin een Nederlander tegen een Duitser in een Duitse context deze zin uitsprak. De Duitse luisteraar had duidelijk vraagtekens in zijn ogen nadat deze zin was uitgesproken. Hij had meerdere richtingen waarin hij kon zoeken, maar hem was niet echt duidelijk wat de spreker nu precies bedoelde.  En dat ofschoon deze spreker al best redelijk goed Duits spreekt. Zo vervoegde hij bijvoorbeeld het werkwoord haben goed en gebruikte hij zelfs de juiste naamval bij het zinsdeel in meinem Auto.

Analyse 

Misverstanden tussen Duitsers en Nederlanders ontstaan vaak door het verkeerde woordgebruik. Laten we daarom de mededeling van onze Nederlandse vriend eens analyseren. Via doorvragen kwamen we erachter dat hij wilde mededelen dat hij een goed zicht door de achterruit van zijn auto had. Laten we in dit blog eens verder belichten wat hij in het Duits had kunnen zeggen om dit tot uitdrukking te brengen.

Rücksicht (sicht nach hinten, zicht naar achteren)

Onze Nederlandse vriend had een heldere en duidelijke boodschap overgebracht als hij het woord Rücksicht had gebruikt. In het Duits kan je, bijvoorbeeld  gewoon zeggen: “Eine beheizbare Heckscheibe sorgt auch im Winter immer für gute Rücksicht”. Dat betekent in gewoon Nederlands “Een verwarmde achterruit zorgt ook tijdens de winter voor een goed zicht naar achteren”. Had hij, in plaats van de verkeerde titelzin, iets gezegd in de trant van “Mein Auto hat eine gute Rücksicht” (“Mijn auto heeft goed zicht naar achteren”) dan was dat gewoon een goede Duitse zin geweest.

Het zelfstandig naamwoord Rücksicht heeft echter nog meer betekenissen, die ik  hieronder bespreek.

Rücksicht (consideratie, inachtneming, rekening houden met)

Rücksicht wordt meestal gebruikt in een combinatie met het werkwoord nehmen. Het wordt gebruikt om aan te geven in hoeverre de hoofdpersoon (het onderwerp in de zin) rekening houdt met de omstandigheden of gevoelens van zichzelf of van een ander. Enkele voorbeelden hiervan:

 1. Ich kenne keine Rücksicht = Ik ken geen pardon
 2. Sie brauchen keine Rücksicht auf meine Situation zu nehmen = U hoeft geen  rekening te houden met mijn situatie.

In voorbeeld 2. zie je dat Rücksicht nehmen auf de letterlijke vertaling is van het Nederlandse rekening houden met. En een zin als “Aus/in/mit Rücksicht auf ihre Lage” betekent in het Nederlands “Met het oog op haar situatie”. 

Die Rücksichten (de overwegingen, redenen) (NB: altijd meervoud)

De samenstelling  aus finanziellen Rücksichten betekent in het Nederlands om financiële redenen. Rücksichten is hier een synoniem van Gründe. Na het voorzetsel aus, dat een derde naamval verlangt, zou de zin dan aus finanziellen Gründen worden.

rücksichtslos (meedogenloos, onverbiddelijk) en rücksichtsvoll (attent)

Beide bijvoeglijke naamwoorden zijn afgeleid van Rücksicht. Een voorbeeldzin met rücksichtslos: “Er konnte furchtbar rücksichtslos gegen sie sein” = “Hij kon zich bijzonder onverbiddelijk tegenover haar gedragen”. En een voorbeeld met rücksichtsvoll: “Er ist ein rücksichtvoller Mensch” = “Hij is een attent persoon”.

En het woord Rückensicht uit de titelzin. Is dat nu een Duits woord? Het antwoord is simpelweg nee.

Aan de hand van deze paar voorbeelden wordt duidelijk dat je makkelijk ins Fettnäpfchen treten kann (een faux pas kan begaan) of Stolpersteine (hindernissen) moet overwinnen in de Nederlands-Duitse communicatie.
Tot ziens in een volgende blog met daarin meer van soortgelijke aandachtspunten.
Komen jullie ook wel eens interessante taaluitingen tegen? Of ben je zelf weleens de fout ingegaan? Deel dat dan met ons. Daaruit valt altijd wat te leren. Wil je jezelf nog verder verdiepen in correct Duits woordgebruik? Kijk dan ook eens op https://www.duden.de/hilfe/rechtschreibung

Contact

Wil jij je ook zonder stress schriftelijk of mondeling in correct Duits kunnen uitdrukken? Heb je een vraag over het juist gebruik van zakelijk Duits of over de Duitse zakelijke cultuur? Bel me dan op 06 1024 4429. Of vul het contactformulier op deze website in. Ik denk graag met je mee.

“Über den Preis sind wir es eins, doch?”: Over “Stolpersteine” in het Duits-Nederlandse idioom.

Twee tekstballonnen op een groen bord

Durven is goed, kennis van idioom is beter

Jouw Duitse relaties waarderen het als je Duits met ze spreekt. Als je dat goed doet, dan geeft je dat een voorsprong op andere niet-Duitse concurrenten.
Gebruik je daarin verkeerd idioom, dan zal je Duitstalige gesprekspartner je dat vast willen vergeven. Maar het kan natuurlijk wel tot onbegrip leiden en enige hilariteit.
Daarom in het vervolg van deze blog enkele voorbeelden van zogenaamde “Stolpersteine” (hindernissen) veroorzaakt door “falsche Freunde”. Dat zijn woorden en begrippen die in het Duits en Nederlands erg op elkaar lijken, maar die een andere betekenis hebben en dus tot misverstanden kunnen leiden.

Het bijwoord eens kent in het Nederlands diverse betekenissen. Denk aan eens in de betekenis van ooit, of van een keer (hij was er eens). Of, als bijvoeglijk naamwoord, in de betekenis van dezelfde mening zijn. In de voorbeelden hieronder leg ik je uit hoe je diverse betekenissen in goed Duits weergeeft.

eins sein

In het Duits kan je wel met iemand of iets eins sein, maar het niet over etwas eins sein. Eins sein betekent dat je met iemand of iets overeenstemt, harmonieert. Een voorbeeld hiervan is de volgende zin. “Diese Zwillinge sehen völlig eins aus”  (Deze tweeling lijkt precies op elkaar). Een voorbeeld in de Nederlandse betekenis van harmoniëren: “Ik weet (voel) mij met mijn vriend verbonden” (Ich weiss mich eins mit meinem Freund”. 

De constructie jemandm. eins sein heeft de tegenovergestelde betekenis van wat ik hierboven beschreef. Het betekent namelijk iemand onverschillig laten,  (het) om het even zijn: “Es ist mir eins” (het is me om het even”). 

sich einig sein

Men is het met elkaar eens als je dezelfde mening hebt/je dezelfde  mening  bent toegedaan. In het Duits is dit te vertalen met: Man ist sich einig, wenn man einer Meinung ist oder in seiner Meinung übereinstimmt.

 De titelzin boven dit blog had dan ook moeten luiden: “Wir sind uns einig über den Preis, oder?” Een andere mogelijkheid is het om het Nederlandse toch , dat als het verkrijgen van een bevestiging bedoeld is, in de opbouw van de Duitse zin naar voren te halen. In dat geval kun je zeggen: “Wir sind uns doch einig über den Preis?”

Niet alleen over een prijs, maar ook over een contract kan je het eens worden. (Nicht nur über den Preis, sondern auch über einen Vertrag kann man sich einig sein/ kann man sich einigen). Sich einigen is hier een letterlijke vertaling van het Nederlandse eens zijn met. Dat  komt bijvoorbeeld ook tot uitdrukking in de volgende zin: “Ich bin mit ihr einig, dass es so nicht geht”. In het Nederlands vertaald: “Ik  ben het met haar eens dat het zo niet  gaat.”

Aan de hand van deze paar voorbeelden wordt duidelijk dat je makkelijk ins Fettnäpfchen treten kann (een faux pas kan begaan) of Stolpersteine (hindernissen) moet overwinnen in de Nederlands-Duitse communicatie.
Tot ziens in een volgende blog met daarin meer van soortgelijke aandachtspunten.

Contact

Komen jullie ook wel eens interessante taaluitingen tegen? Of ben je zelf weleens de fout ingegaan? Deel dat dan met ons. Daaruit valt altijd wat te leren. Wil je jezelf nog verder verdiepen in correct Duits woordgebruik? Kijk dan ook eens op https://www.duden.de/hilfe/rechtschreibung  

Bel me op 06 1024 4429 als jij je zonder stress wilt kunnen redden in situaties met Duitse zakenrelaties, je je Duitse woordkennis moet vergroten, of wanneer je een andere vraag hebt over het correct gebruik van zakelijk Duits en/of over de Duitse zakelijke cultuur. Natuurlijk kan je ook het contactformulier op deze website invullen. Je krijgt zeker een reactie. Ik help je graag op weg.

Bis bald!

“Das habe ich gerne vor Sie getan, Frau Schmid”: Over “Stolpersteine” in het Duits-Nederlandse idioom

Iemand vertelt in verkeerd Duits dat hij iets voor de ander gedaan heeft. De luisteraar snapt dit niet.
Hier moet je niet vor maar für gebruiken.

Het Nederlandse voorzetsel “voor” vertaal je in het Duits met vor of für

Vanuit mijn jarenlange ervaring kan ik, voorafgaand aan een taaltraining zakelijk Duits, zonder dralen een lijst opstellen met de standaardfouten die mijn cursisten tijdens de training beslist zullen gaan maken. De foutieve vertaling van het Nederlandse voorzetsel voor staat zeker op die lijst.

De reden hiervoor is dat mijn Nederlandstalige cursisten zich vaak (nog) niet bewust zijn van het feit dat het Duits twee manieren (met voorzetsels) kent om voor uit te drukken, namelijk vor+3/+4 en für+4. Da’s ook niet vreemd: tenslotte kennen we in het Nederlands in dit geval slechts één voorzetsel: voor.

De titelzin is hiervan een prakijkvoorbeeld. Deze had moeten luiden “Das habe ich gerne für Sie getan” . Hieronder leg ik uit waarom dat zo is.

Wanneer gebruik je “vor”?

plaatsbepaling

Voor vertaal je in het Duits met vor (+3/+4) wanneer het een tijds- of plaatsbepaling is. Een plaatsbepaling geeft aan waar iets plaatsvindt. Typische voorzetsels die daarbij horen zijn achter, boven, onder, naast en voor:

 • “Sie stehen vor+3 dem Haus/vor der Schule/vor dem Auto”. In het Nederlands betekent dit: “Zij staan voor het huis, voor de school, voor de auto”. Vor heeft hier de 3e naamval, want het drukt samen met het werkwoord stehen een toestand van rust uit.
 • “Er stellt sich vor+4 das Fenster” (Nederlands: “Hij gaat voor het raam staan.”Vor drukt in combinatie met het werkwoord sich stellen (gaan staan) een beweging uit. Daarom staat das Fenster hier in de 4e naamval.

Tijdsbepaling

Het Nederlandse voor vertaal je naar het Duits ook met het voorzetsel vor in tijdsbepalingen. “Es ist drei Minuten vor zwölf” = “Het is drie minuten voor twaalf”. Of “Sie kommt (um) (ein) Viertel vor acht”. (“Zij komt om kwart voor acht”.)

Vaste constructies

Verder wordt vor gebruikt in een aantal vaste constructies, zoals sich fürchten vor+3/ Angst haben vor+3. Beide Duitse uitdrukkingen betekenen in het Nederlands: bang zijn voor. Voorbeeldzin: “Ich habe Angst vor/fürchte mich vor der Prüfung” (“Ik ben bang voor het examen”). Voorbeelden van andere vaste constructies met vor: warnen vor: “Er warnte mich vor ihm”. In het Nederlands betekent dit: “Hij waarschuwde mij voor hem”. Of: “Wir haben Respekt vor diesem Konkurrenten” = “Wij hebben respect voor deze concurrent”. (Het zelfstandig naamwoord “Konkurrenten” staat hier overigens in de 3e naamval enkelvoud en niet in het meervoud).

Let op: hierboven staan zeker niet alle vaste contructies met “vor”. Dat zou op deze plek te ver voeren.

Wanneer gebruik je für?

In alle andere gevallen dan de bovengenoemde vertaal je het Nederlandse voorzetsel voor naar het Duits met het voorzetsel für. Het voorzetsel für heeft altijd de 4e naamval. Voor mannelijke woorden wordt het dus für den (Mann) of für ihn= voor hem; voor vrouwelijke für die (Frau) of für sie = voor haar; voor onzijdige woorden für das (Kind) of für es = voor het; en in het meervoud für die (Leute) of , für sie = voor hen. 

Voorbeelden

 • Ik neem bloemen voor haar mee. – Ich nehme Blumen für sie mit.
 • Dat doe ik alleen voor mijn klant.  – Das tue ich nur für meinen Kunden.
 • Dat doe ik voor hen.                             – Das tue ich für sie.

Aan de hand van deze paar voorbeelden wordt duidelijk dat je makkelijk ins Fettnäpfchen treten kann (een faux pas kan begaan) of Stolpersteine (hindernissen) moet overwinnen in de Nederlands-Duitse communicatie.
Tot ziens in een volgende blog met daarin meer van soortgelijke aandachtspunten.


Komen jullie ook wel eens interessante taaluitingen tegen? Of ben je zelf weleens de fout ingegaan? Deel dat dan met ons. Daaruit valt altijd wat te leren. Wil je jezelf nog verder verdiepen in correct Duits woordgebruik? Kijk dan ook eens op https://www.duden.de/hilfe/rechtschreibung  

Contact


Bel me op 06 1024 4429 als jij je zonder stress wilt kunnen redden in situaties met Duitse zakenrelaties, je je Duitse woordkennis moet vergroten, of wanneer je een andere vraag hebt over het correct gebruik van zakelijk Duits en/of over de Duitse zakelijke cultuur. Je krijgt zeker een reactie. Ik help je graag op weg.

Ich freue mich auf Sie. Bis bald.

“Ich wünsche mir ein wollenes Kleid auf dem Flur”: Over Stolpersteine in het Duits-Nederlands idioom

Durven is goed, kennis is beter

Jouw Duitse relaties waarderen het als je Duits met ze spreekt. Als je dat goed doet, dan geeft je dat een voorsprong op andere niet-Duitse concurrenten.
Gebruik je daarin verkeerd idioom, dan zal je Duitstalige gesprekspartner je dat vast willen vergeven. Maar het kan natuurlijk wel tot onbegrip leiden en enige hilariteit.
Daarom in het vervolg van deze blog enkele voorbeelden van zogenaamde “Stolpersteine” (hindernissen) veroorzaakt door “falsche Freunde”. Dat zijn woorden en begrippen die in het Duits en Nederlands erg op elkaar lijken, maar die een andere betekenis hebben en dus tot misverstanden kunnen leiden.

Vandaag besteed ik specifieke aandacht aan de juiste vertaling naar het Duits van de Nederlandse woorden kleed, vloerbedekking en de vloer.

Das Kleid

De Nederlandse vertaling van Kleid is o.a. jurk.  Zo betekent het Duitse ” Sie trug ein schönes Sommerkleid” in het Nederlands “Zij  droeg  een  mooie  zomerjurk”. De meervoudvorm Kleider  tref je ook aan in het spreekwoord Kleider machen Leute (kleren maken de man).  

Der Teppich, der Teppichboden, der Parkettboden

Der Teppich betekent in het Nederlands het tapijt of het vloerkleed. Vaak ligt het los zodat het eenvoudig verlegd kan worden. Ein Teppich kann echt, abgetreten, wertvoll sein = (een vloerkleed kan echt, versleten, waardevol zijn). Soms heeft het woord een aanverwante betekenis : “Wer war auf der Berlinale dieses Jahr der Star auf dem roten Teppich?”   kan je naar het Nederlands vertalen met “Wie was dit jaar op de Berlinale (het Berlijnse filmfestival) de ster op de rode loper? “

Der Teppichboden (meervoud Teppichböden) is een (vaste) vloerbedekking die een vloeroppervlakte volledig of grotendeels bedekt. Het betreft hier een uit textielsoorten samengestelde vloer. Der Parkettboden  is het equivalent van de parketvloer. Een parketvloer leggen is in het Duits parkettieren. 

Die Tapete

Maar nu hoor ik je denken: Duits kent toch ook het woord Tapete? Is dat dan niet (ook) een juiste vertaling van het Nederlandse tapijt? Het antwoord is nee: het Duitse die Tapete is in het Nederlands het behang. “Eine vergilbte, geblümte, abwaschbare   Tapete” is in het Nederlands respectievelijk “een vergeeld, gebloemd, afwasbaar  behang.”  Het Nederlandse werkwoord behangen is in de Duitse vertaling tapezieren.

der Flur

Vertaald naar het Nederlands kan het zelfstandig naamwoord Der Flur (Hausflur) zowel de gang als de hal betekenen. “Die Garderobe ist im Flur, auf dem Gang” betekent dus: “De kapstok is in de gang/hal.” 

Der Boden

Der Boden heeft diverse betekenissen waaronder die van de grond/vloer waarop je staat. Dat zie je onder andere terug in de zin “In ihrer Wohnung könnte man vom Boden essen” (“In haar woning zou je van de vloer kunnen eten”).

Het lijkt me in ieder geval duidelijk dat de titelzin van dit blog moet worden aangepast. Ik zou hier als goede tekst schrijven: “Ich wünsche mir einen Wollteppich auf dem Boden” = “Ik wil een wollen tapijt op de vloer”.

Aan de hand van deze paar voorbeelden wordt duidelijk dat je makkelijk ins Fettnäpfchen treten kann (een faux pas kan begaan) of Stolpersteine (hindernissen) moet overwinnen in de Nederlands-Duitse communicatie.
Tot ziens in een volgende blog met daarin meer van soortgelijke aandachtspunten.
Komen jullie ook wel eens interessante taaluitingen tegen? Of ben je zelf weleens de fout ingegaan? Deel dat dan met ons. Daaruit valt altijd wat te leren. Wil je jezelf nog verder verdiepen in correct Duits woordgebruik? Kijk dan ook eens op https://www.duden.de/hilfe/rechtschreibung  

Contact

Wil je je Duitse woordkennis vergroten? Of heb je een andere vraag over het correct gebruik van zakelijk Duits of over de Duitse zakelijke cultuur? Bel me dan op 06 1024 4429. Of vul het contactformulier op deze website in. Ik denk graag met je mee.

“Wir geben unser Bestes, Sie völlig zu entsorgen”: Over “Stolpersteine” in het Duits-Nederlandse idioom

Twee tekstwolken op groen schoolbord met een Duitse tekst in de wolken

Proberen is goed, maar heeft soms ongewenste effecten.

Jouw Duitse relaties waarderen het als je Duits met ze spreekt. Als je dat goed doet, dan geeft je dat een voorsprong op andere niet-Duitse concurrenten.
Gebruik je daarin verkeerd idioom, dan zal je Duitstalige gesprekspartner je dat in de meeste gevallen vast willen vergeven. Maar soms hebben begrippen in een andere taal een zware emotionele lading. Dan kan verkeerd gebruik daarvan tot onverwacht negatieve resultaten leiden.
Daarom vandaag een blog over de ongewenste negatieve reacties die kunnen volgen bij de letterlijke vertaling van het o zo positief bedoelde Nederlandse begrip ontzorgen. 

entsorgen

Het werkwoord entsorgen beteken in beambtenduits het “van afval(stoffen) ontdoen, bevrijden”. “Zo kan je je als burger milieuvriendelijk ontdoen van je afval” kan je vertalen met “So kann man seine Abfälle umweltgerecht entsorgen”.  

Een ander voorbeeld komt uit de scheepvaart.  “Veel schepen ontdoen zich illegaal van gebruikte olie of afvalstoffen op zee” kan je vertalen met “Viele Schiffe entsorgen ihr  Altöl und ihre Abfälle im Meer”.  Uit deze voorbeelden blijkt duidelijk dat je het werkwoord entsorgen niet in verband met levende wezens dient te gebruiken. Soms gebeurt dat binnen Duitsland echter toch. En dan zijn de rapen gaar.

entsorgen

Een tweede betekenis van entsorgen is een uiterst ongemakkelijke, omdat die namelijk associaties oproept met vervolging en vernietiging van mensen (gedurende de nazitijd). Onlangs was er een Duits politicus die de opmerking maakte
“Man werde die Integrationsbeauftragte Özoguz in Anatolien entsorgen”. Dat  betekent in een nette interpretatie dat men de van oorsprong Turkse mevrouw Özoguz naar Turkije zal terugsturen. Op grond van deze opmerking werden in Duitsland 20 aangiften wegens volksopruiing ingediend. De strekking van dit relaas is dus: gebruik nooit het woord “entsorgen” in relatie met mensen/klantenIn de volgende alinea lees je welke woorden je wel kunt gebruiken om aan te geven dat  je je klant of relatie volledig in de watten legt. 

umsorgen, betreuen, pflegen

Zowel met de werkwoorden umsorgen, betreuen en pflegen beschrijf je dat je een ander verzorgt of voor iemand of iets verantwoording neemt. Daarbij betreft het werkwoord umsorgen vooral het verzorgen van iemand die hulp behoeft, zoals een zieke of een kind. De relatie is daarbij ongelijk: de een helpt de ander, die afhankelijk is. Het werkwoord pflegen betekent ook voor een zieke zorgen, maar daarnaast betekent het het onderhouden van iets: Zo kan je bijvoorbeeld data bijwerken = Daten pflegen.  Betreuen is voor mij het werkwoord  dat ik zou gebruiken in de titelzin, omdat betreuen mijns inziens het meest van een gelijkwaardige positie tussen de gesprekspartners uitgaat . “Wir geben unser Bestes, Sie völlig zu betreuen”.

Aan de hand van deze paar voorbeelden wordt duidelijk dat je makkelijk ins Fettnäpfchen treten kann (een faux pas kan begaan) of Stolpersteine (hindernissen) moet overwinnen in de Nederlands-Duitse communicatie.
Tot ziens in een volgende blog met daarin meer van soortgelijke aandachtspunten.
Komen jullie ook wel eens interessante taaluitingen tegen? Of ben je zelf weleens de fout ingegaan? Deel dat dan met ons. Daaruit valt altijd wat te leren. Wil je jezelf nog verder verdiepen in correct Duits woordgebruik? Kijk dan ook eens op https://www.duden.de/hilfe/rechtschreibung  

Contact

Wil je je Duitse woordkennis vergroten? Of heb je een andere vraag over het correct gebruik van zakelijk Duits of over de Duitse zakelijke cultuur? Bel me dan op 06 1024 4429. Of vul het contactformulier op deze website in. Ik denk graag met je mee.

“Du bist geschickt für diese Funktion”: Over “Stolpersteine” in het Duits-Nederlands idioom

Twee tekstwolken met Duitse tekst voor een groen schoolbord.

Durven is goed, kennis van idioom is nog beter.

Jouw Duitse relaties waarderen het als je Duits met ze spreekt. Als je dat goed doet, dan geeft je dat een voorsprong op andere niet-Duitse concurrenten.
Gebruik je daarin verkeerd idioom, dan zal je Duitstalige gesprekspartner je dat vast willen vergeven. Maar het kan natuurlijk wel tot onbegrip leiden en enige hilariteit.
Daarom in het vervolg van deze blog enkele voorbeelden van zogenaamde “Stolpersteine” (hindernissen) veroorzaakt door “falsche Freunde”. Dat zijn woorden en begrippen die in het Duits en Nederlands erg op elkaar lijken, maar die een andere betekenis hebben en dus tot misverstanden kunnen leiden.

Vandaag besteed ik aandacht aan 1. hoe je het Nederlandse geschikt zijn (voor) naar correct Duits vertaalt en daarmee samenhangend, wat het werkwoord schicken in het Duits betekent, en 2. wat de passende Duitse vertaling is van het Nederlandse woord functie/baan.  

schicken

In het Duitse is schicken een veelgebruikt werkwoord. Het betekent o.a. iets of iemand sturen: “Die Waren werden Ihnen ins Haus geschickt” = “De artikelen, goederen worden naar u thuis gestuurd”. Sie schickte mich einkaufen” of “zum Einkaufen” betekent “Zij stuurde mij op pad om boodschappen te doen”.

sich schicken  (zich voegen),  behoren 

Sich schicken betekent o.a. zich voegen. Denk hier aan het Nederlandse zich schikken. “Das wird sich wohl noch schicken” = ” Dat zal nog wel in orde komen”.  “Er schickte sich in diese Sache” betekent “Hij schikte zich hierin”. De zin: “Das schickt sich nicht für Sie” betekent in het Nederlands: “Dat past niet, is niet betamelijk (netjes) voor U.”  Sich schicken wordt vaak in ontkennende zin gebruikt, dus: “Eines schickt sich nicht für alle” = “Niet alles is voor iedereen geschikt”.  

Uit deze voorbeelden blijkt in ieder geval dat het werkwoord schicken uit de titelzin niet het gepaste werkwoord is om aan te geven dat een persoon ergens voor geschikt is. Dat werkwoord treffen we aan in de volgende alinea.


eignen, sich eignen für

Het Duits gebruikt sich eignen für of sich eignen zum om aan te geven dat een persoon of voorwerp ergens voor geschikt is. Enkele voorbeelden: “Du eignest dich als/zum Trainer” = “Jij bent geschikt om trainer te zijn”. “Sie ist für die Stelle als Direktorin geeignet” = “Zij is geschikt voor de functie/baan van directeur.”  

Die Stelle, die Stellung

Die Funktion is een van de mogelijke vertalingen van het Nederlandse woord functie, maar dan in de betekenis van taak, ambt. Zo kan je bijvoorbeeld de Nederlandse zin “Zij is een vrouw met een leidinggevende functie”  naar het Duits vertalen met “Sie ist eine Frau in leitender Funktion/Stellung”.   

Een functie/ambt bekleden of neerleggen is in Duitse vertaling ein Amt/eine Funktion innehaben/bekleiden/niederlegen.

Als je in de titelzin wilt uitdrukken dat iemand geschikt is voor een baan, dan zou ik hier  hetzij het woord die Stelle dan wel die Stellung gebruiken. “Du eignest dich für diese Stellung/Stelle” is dan een juiste vertaling van de titelzin of “Du bist für diese Stelle geeignet.” 


Aan de hand van deze paar voorbeelden wordt duidelijk dat je makkelijk ins Fettnäpfchen treten kann (een faux pas kan begaan) of Stolpersteine (hindernissen) moet overwinnen in de Nederlands-Duitse communicatie.
Tot ziens in een volgende blog met daarin meer van soortgelijke aandachtspunten.
Komen jullie ook wel eens interessante taaluitingen tegen? Of ben je zelf weleens de fout ingegaan? Deel dat dan met ons. Daaruit valt altijd wat te leren. Wil je jezelf nog verder verdiepen in correct Duits woordgebruik? Kijk dan ook eens op https://www.duden.de/hilfe/rechtschreibung  

Contact

Wil je je Duitse woordkennis vergroten? Of heb je een andere vraag over het correct gebruik van zakelijk Duits of over de Duitse zakelijke cultuur? Bel me dan op 06 1024 4429. Of vul het contactformulier op deze website in. Ik denk graag met je mee.

“Ich fühle mich hier unheimisch”. Over Stolpersteine in het Duits-Nederlandse idioom

Via de afbeelding van twee tekstwolken wordt uitgelegd dat unheimisch geen goed Duits is, en dat je in dergelijke situaties unheimlich moet gebruiken.

Durven is goed, kennis van idioom is nog beter.

Jouw Duitse relaties waarderen het als je Duits met ze spreekt. Als je dat goed doet, dan geeft je dat een voorsprong op andere niet-Duitse concurrenten.
Gebruik je daarin verkeerd idioom, dan zal je Duitstalige gesprekspartner je dat vast willen vergeven. Maar het kan natuurlijk wel tot onbegrip leiden en enige hilariteit.
Daarom in het vervolg van deze blog enkele voorbeelden van zogenaamde “Stolpersteine” (hindernissen) veroorzaakt door “falsche Freunde”. Dat zijn woorden en begrippen die in het Duits en Nederlands erg op elkaar lijken, maar die een andere betekenis hebben en dus tot misverstanden kunnen leiden.

Vandaag besteed ik aandacht aan “unheimisch”, een niet-bestaand Duits woord dat  hele volksstammen Nederlanders gebruiken wanneer ze willen aangeven dat een situatie griezelig of eng is. 

Maar eerst nu aandacht voor wel bestaande samenstellingen met “heim”.

das Heim, heimisch 

Das Heim heeft diverse betekenissen die alle verbonden zijn met het begrip “(t)huis”. Als een Duitser zegt “Ich habe ein gemütliches Heim” = “Ik heb een gezellig thuis” dan legt hij met het gebruik van Heim de nadruk op  het comfort, het oude vertrouwde en het daarmee samenvallende gevoel van veiligheid. Zeg maar zoiets als het warme gevoel van geborgenheid dat kerst bij ons Nederlanders oproept. Hij had namelijk ook gewoon kunnen zeggen “Ich habe ein angenehmes Haus/eine gemütliche Wohnung” = “Ik heb een aangenaam huis/een gezellige woning“. Das Heim betekent echter ook een tehuis en komt vaak voor in samenvoegingen zoals Studentenheim (studentenhuis) of Altenheim (bejaardentehuis). Heimisch betekent zowel als thuis alsmede inheems. “De inheemse dieren van Azië” = “Die in Asien heimischen Tiere”. “Bei meinen Verwandten fühle ich mich heimisch” = “Bij mijn familie voel ik me op mijn gemak (thuis)”.

heim, heimsuchen, heimzahlen

In de zin “Wir gehen heim” = “We gaan naar huis” is heim eenvoudigweg een synoniem voor (nach) Hause. “Seid ihr morgen daheim?” betekent in het Nederlands “Zijn jullie morgen thuis”?  Heimzahlen en heimsuchen hebben allebei een negatieve connotatie: heimzahlen betekent  betaald zetten (“Das werde ich dir noch heimzahlen” =”Dat zal ik je nog betaald zetten”. Heimsuchen betekent teisteren: “Kalifornien wurde neulich von mehreren Waldbränden heimgesucht” = “Californië werd onlangs door verscheidene bosbranden geteisterd”.

heimlich, unheimlich

Heimlich vertaal je naar het Nederlands met heimelijk, geheim, stiekem. Ein heimlicher Plan = een geheim plan. “Ich liebe sie heimlich” = “Ik houd in het geheim van haar”. “Du brauchst das nicht so heimlich zu tun” = “Jij hoeft dat niet zo stilletjes te doen”. Unheimlich betekent in het Nederlands griezelig, onheilspellend, eng. “Uns allen wurde es unheimlich zumute” = “Wij begonnen  het allemaal griezelig te vinden”. “Sein neuer Nachbar ist ihm unheimlich” = “Hij vindt zijn nieuwe buurman eng”. Een tweede betekenis van unheimlich is heel groot,  heel veel. In nieuw Nederlands ook wel  aangeduid met bizar.Sie ist unheimlich nett” = “Zij is heel erg aardig”. “Das ist eine unheimliche Summe” = “Dat is een enorm/heel groot bedrag.

Dus je weet nu dat je voortaan unheimlich moet gebruiken om aan te geven dat je iets eng of griezelig vindt. De titelzin hierboven wordt “Mir ist die Situation unheimlich” = “Ik vind dit een enge situatie”. En dat zo lekker bekkende unheimisch? Nooit meer gebruiken dus, want het  is geen Duits.

Aan de hand van deze paar voorbeelden wordt duidelijk dat je makkelijk ins Fettnäpfchen treten kann (een faux pas kan begaan) of Stolpersteine (hindernissen) moet overwinnen in de Nederlands-Duitse communicatie.
Tot ziens in een volgende blog met daarin meer van soortgelijke aandachtspunten.
Komen jullie ook wel eens interessante taaluitingen tegen? Of ben je zelf weleens de fout ingegaan? Deel dat dan met ons. Daaruit valt altijd wat te leren.

Contact

Wil je je Duitse woordkennis vergroten? Of heb je een andere vraag over het correct gebruik van zakelijk Duits of over de Duitse zakelijke cultuur? Bel me dan op 06 1024 4429. Of vul het contactformulier op deze website in. Ik denk graag met je mee.

 

“Meine Hände sind faul, ich muss sie waschen”. Over “stolpersteine” in het Duits-Nederlandse idioom

 

Twee tekstballonnen, waarvan 1 met een oute Duitse zin.
Durven is goed, kennis van idioom is nog beter.

Jouw Duitse relaties waarderen het als je Duits met ze spreekt. Als je dat goed doet, dan geeft je dat een voorsprong op andere niet-Duitse concurrenten.
Gebruik je daarin verkeerd idioom, dan zal je Duitstalige gesprekspartner je dat vast willen vergeven. Maar het kan natuurlijk wel tot onbegrip leiden en enige hilariteit.
Daarom in het vervolg van deze blog enkele voorbeelden van zogenaamde “Stolpersteine” (hindernissen) veroorzaakt door “falsche Freunde”. Dat zijn woorden en begrippen die in het Duits en Nederlands erg op elkaar lijken, maar die een andere betekenis hebben en dus tot misverstanden kunnen leiden.

Faul, schmutzig, der Schmutz, drollig

Iets (een voorwerp) dat vuil is, is in het Duits niet faul maar schmutzig. “Das kind hat schmutzige Hände” betekent: “Het kind heeft vuile handen”. Faule Hände heeft het niet, want dat zou betekenen dat de handen van het kind lui zijn. Fleiβig is de tegenstelling van faul. “Er zijn vlijtige en luie leerlingen” vertaal je in het Duits met: “Es gibt fleiβige und faule Schüler.” Faul wordt in het Nederlands overigens ook vertaald met “rot, bedorven”. Faules Obst/Fleisch is dus bedorven fruit/vlees. “Die Kartoffeln faulen” betekent: “De aardappels rotten.” Der Schmutz betekent het vuil. “Dieser Stoff nimmt leicht Schmutz an” betekent: “Deze stof neemt gemakkelijk vuil op”. Schmutz kun je aufwischen (opdweilen), abwaschen (afwassen) of zusammenkehren (bijeenvegen). “Es gibt denn auch feuchten, trockenen, klebrigen Schmutz” : “Er bestaat dan ook vochtig, droog en kleverig vuil”. Het Duitse woord drollig zou zo maar te maken kunnen hebben met ontlasting en daarmee iets vies aanduiden. Niets is echter minder waar. Drollig is een synoniem voor lustig of amüsant. Men gebruikt het woord vaak in samenhang met het gedrag van kleine kinderen. “Ein drolliges Mädchen” betekent dus gewoon “een grappig meisje.

Aan de hand van deze paar voorbeelden wordt duidelijk dat je makkelijk ins Fettnäpfchen treten kann (een faux pas kan begaan) of Stolpersteine (hindernissen) moet overwinnen in de Nederlands-Duitse communicatie.
Tot ziens in een volgende blog met daarin meer van soortgelijke aandachtspunten.
Komen jullie ook wel eens interessante taaluitingen tegen? Of ben je zelf weleens de fout ingegaan? Deel dat dan met ons. Daaruit valt altijd wat te leren.

Contact

Wil je je Duitse woordkennis vergroten? Of heb je een andere vraag over het correct gebruik van zakelijk Duits over de Duitse zakelijke cultuur? Bel me dan op 06 1024 4429. Of vul het contactformulier op deze website in. Ik denk graag met je mee.

 

 

14 Tips voor professioneel telefoneren in het Duits

Telefoonconverstatie tussen Nederlander en Duitse
Professioneel telefoneren als basis voor vertrouwen

Effectief zakelijk telefoneren in het Nederlands vereist de nodige training. Resultaatgericht telefoneren in het Duits is een nog grotere uitdaging. Wanneer je de juiste Duitse woorden en uitdrukkingen gebruikt en handelt volgens conventies ontstaat bij jouw Duitstalige relatie het vertrouwen dat je haar gehoord en begrepen hebt. Hoewel de jongere Duitse generaties steeds beter Engels spreken, is het ook voor hen belangrijk om in het Duits te kunnen communiceren: dat schept zekerheid en vertrouwen, en dat zijn basisvoorwaarden om in Duitsland succesvol te kunnen zijn. Wat voor de jonge generaties geldt, geldt in nog sterkere mate voor de oudere generaties.

Reageer op de juiste manier

Duitse klanten, zowel B2B als B2C,  willen spreken met Duitstalige medewerkers, om het even of hun gesprekspartner een vakspecialist, een sales manager of een helpdesk-medewerker is. Dat komt niet, zoals vaak wordt gedacht, omdat “Duitsers” zo arrogant zijn en geen Engels willen spreken. Dat komt wel omdat veel Duitsers minder goed Engels spreken dan de gemiddelde Nederlander of helemaal geen Engels spreken. Daarom verliezen Nederlandse bedrijven de slag om de Duitse klant als ze denken voor het beantwoorden van de vragen van hun Duitse klanten bijvoorbeeld te kunnen volstaan met een Engelstalige helpdesk. Dat gaat niet werken.

Training telefoongesprekken voeren

Heb je geen ervaring met het voeren van zakelijke telefoongesprekken in het Duits dan is het volgen van een telefoontraining zakelijk Duits een must om door de Duitse klant als een serieuze gesprekspartner te worden gezien.
Hieronder ontvang je van mij alvast een paar aanwijzingen voor het voeren van zakelijke telefoongesprekken in een Duitse context.

Wees beleefd, (nog beleefder dan in Nederland gebruikelijk is):
 1. maak vaak gebruik van het woordje “bitte” (alstublieft): “Wie kann ich Ihnen helfen, bitte?” (Hoe kan ik u helpen?)
 2. altijd “siezen” ( met u aanspreken), nooit “duzen” (met jij aanspreken).
 3. onbekenden altijd bij hun achternaam aanspreken, bijvoorbeeld “Herr Peters”, “Frau Kampe”. Dus niet: “Hallo Silke” of “Hallo Otto”.
De telefoon opnemen in een Duitse zakelijke context:
 1. Sie sprechen mit Tjaco Rowaan. Guten Tag.
 2. Tjaco Rowaan, Sprachtrainer Deutsch.
 3. Schulze GmbH, Vertrieb, Ulrike Müller, guten Morgen.
 4. Ulrike Müller, Vertrieb, am Apparat.
U vraagt naar de naam van de beller
 1. Darf ich Sie um Ihren Namen bitten?
 2. Mit wem spreche ich, bitte?
 3. Verzeihung, ich habe Ihren Namen (= uw naam enkelvoud) nicht verstanden.
De telefoon doorverbinden:
 1. Moment bitte, ich verbinde Sie (mit Herrn/Frau…)
 2. Ich stelle (das Gespräch) durch zu Herrn/Frau…
 3. Ich erkundige mich, ob er/sie mit Ihnen sprechen kann.
 4. Ich frage nach. Bleiben Sie bitte am Apparat.
Succesvol en zonder stress telefoneren

Wil je nog succesvoller zijn in de samenwerking met Duitsers dan moet je hen óók aan de telefoon in correct Duits te woord kunnen staan. Via een telefoontraining zakelijk Duits leer je effectieve telefoongesprekken voeren op een manier die vertrouwen oproept in jou en in jouw producten en/of diensten. Een bijkomend  en prettig voordeel van het volgen van een dergelijke training is dat jij zult merken dat je minder stress hebt wanneer je  dergelijke gesprekken moet voeren.

Contact

Meer weten over de telefoontraining of over de overige trainingsproducten van Duitse Zaken, zoals bijvoorbeeld taalcoaching? Bel me dan op 06 1024 4429. Of mail me op tjacorowaan@duitsezaken.nl.
Ich freue mich auf Ihren/deinen Anruf!