6 redenen om Duitstalige podcasts te luisteren plus 6 tips

Reden één: Je hebt iets met Duitsland, de Duitse cultuur of wilt de taal en cultuur beter leren kennen.

Wanneer je belangstelling hebt voor ons buurland en er echt iets over wilt weten dan is het luisteren naar podcasts een hele goede manier om je doelen te bereiken. Je hebt podcasts over alle mogelijke onderwerpen, dus er zitten er altijd wel een paar tussen die aansluiten bij wat je leuk vindt of waar je behoeftes liggen. Volg je al één van mijn trainingen? Dan biedt het regelmatig luisteren van Duitse podcasts een mooie ondersteuning.

Reden twee: Het is leuk.

In een podcast kom je heel dicht bij echte mensen. Of het nu om een heel persoonlijke podcast gaat of om één met een meer zakelijk doel. Veel zakelijke podcasts bestaan, deels, in de vorm van een interview of een discussie. Je zit dicht op wat er in een land speelt. Ik vind dat leuk.

Reden drie: je luistervaardigheid neemt op een speelse manier toe.

Je wordt ergens beter in door het vaak te doen. Dus door regelmatig naar gesproken Duits te luisteren, leer je de taal ook steeds beter te begrijpen. Je gaat steeds meer nuances van de taal (her)kennen en ook je vermogen om discussies te begrijpen neemt toe. Volgende stap is dat je daardoor makkelijker jezelf in het Duits leert uitdrukken.

Reden vier: Je leert inhoudelijk veel

Als een onderwerp je interesseert dan wil je daar graag meer van weten. Jouw kennis over voor jou interessante onderwerpen neemt enorm toe als je, naast Nederlandstalige en bijvoorbeeld Engelstalige, ook Duitse podcasts luistert.

Reden vijf: Je kennis van en ervaring met sociale omgangsvormen neemt enorm toe

Je hoort authentiek Duits in een authentieke context. Je duikt als het ware de Duitse maatschappij in en wordt min of meer deel van de Duitse cultuur. Via podcasts van grotere kranten bijvoorbeeld hoor je welke thema’s er momenteel toe doen en welke verschillende opinies er ten opzichte van diverse thema’s zijn: of het nu, om een paar dwarsstraten te noemen, over voetbal, politiek, economie of kunst gaat. Als je lang genoeg een thema volgt, maak je wellicht zelfs mee hoe maatschappelijke opinies in de loop van de tijd veranderen.

Reden zes: inzicht in sociale interactie

Je kunt “de ziel” van een land heel goed leren kennen via het luisteren naar podcasts. Zeker als er over maatschappelijk relevante thema’s wordt gesproken. Zo luisteren sinds aanvang van de coronapandemie vele Duitsers de podcast op de NDR met professor Christian Drosten, een beroemde Duitse viroloog. Hoe gaan journalisten met deskundigen om en omgekeerd deskundigen met hun interviewers? In hoeverre is dat gelijk aan of juist anders dan in Nederland of België?

Welke podcasts

Je kunt het onderwerp zo gek niet bedenken of er is wel een podcast over. Dus geef in de zoekmachine eenvoudigweg de Duitse naam van dat thema plus de zoekterm “podcast” in, en je krijgt vast een heleboel “hits”. Naast het onderwerp is natuurlijk het niveau van jouw luistervaardigheid in het Duits belangrijk. Als je met moeite eenvoudig Duits begrijpt dan is het demotiverend om naar te moeilijke podcasts te luisteren.

Tips voor podcasts uit kranten en speciale (nieuws)websites

 • Deutsche Welle biedt podcast over veel verschillende onderwerpen vanaf beginnersniveau tot aan dat van gevorderden. Een hele goede website wanneer je via podcasts gericht aan je taalniveau wil werken. Bij de podcasts zijn namelijk veelal taalopdrachten opgenomen
 • De Süddeutsche Zeitung heeft een uitgebreide rubriek met podcasts over veel verschillende maatschappelijk relevante onderwerpen, zoals een Nachrichten-Podcast, een Sport-Podcast, eentje over literatuur, een ander over economie etc. De podcast hebben als voordeel dat de sprekers zeer duidelijk articuleren. Je hebt minimaal A2-niveau nodig om de podcasts te kunnen begrijpen
 • Ook de Frankfurter Allgemeine Zeitung heeft podcasts over allerlei maatschappelijk relevante onderwerpen, zoals economische, politieke, over techniek (Digitec), gezondheid, kennis etc. Ook hier geldt A2 als startniveau als je de podcasts wilt kunnen volgen.
 • Datzelfde geldt qua niveau voor de reeks podcasts uit het Duitse weekblad Die Zeit. Ook deze krant biedt weer podcasts over een groot aantal maatschappelijk relevante thema’s. Leuk en relatief kort (circa 10 minuten) en nuttig is de Nachrichtenpodcast “was jetzt” van deze krant, waarin je ’s ochtends bij het tandenpoetsen kunt horen welke (politieke) thema’s die dag in Duitsland spelen.
 • De krant Die Welt biedt ook podcasts in alle soorten en maten en wederom over de meest uiteenlopende thema’s.

Het gaat om jouw smaak, persoonlijke voorkeur en je taalvaardigheid

Natuurlijk geef ik hierboven maar een klein aantal van de vele mogelijkheden en beperk ik mij alleen tot de podcasts uit een aantal dag- en weekbladen. Maar je zou alleen al een extra leven nodig hebben als je al de podcasts van deze gerenommeerde media zou willen volgen.

Reiseblogs und Reisevlogs

Ben je meer in lichtere onderwerpen zoals reizen geïnteresseerd? Lees dan eens mijn blog over Duitse “Reiseblogs und Reisevlogs”. Daar vind je dan zeker wat van je gading.

Oproep: Deel jouw keuze met ons

Ken jij één of meer podcasts over Duitsland of over Duitse zaken waarvan je vindt dat wij die ook moeten kennen? Deel die dan alsjeblieft met ons. Mail me dan op tjacorowaan@duitsezaken.nl

Hoe overbrug je zakelijke cultuurverschillen met je Duitse relaties: over vergaderen en presenteren

Tijdens het zakendoen houdt uw Duitse relatie van harde feiten: cijfers en indien voorhanden, certificaten helpen u om vertrouwen te winnen.

In deze derde bijdrage uit mijn serie over hoe om te gaan met zakelijke cultuurverschillen bij Duits-Nederlandse samenwerking ga ik in op het onderwerp vergaderen. Als onderdeel daarvan komt ook het thema presenteren nogmaals aan bod. Ik beschrijf algemene in Duitsland geldende opvattingen over dit thema. Natuurlijk zijn er verschillen per organisatie, branche/regio die bepalen hoe formeel of informeel iets verloopt.  Met deze aanwijzingen blijft u echter aan de veilige kant.

“Spelregels” tijdens vergaderingen

 1. Zorg dat u op tijd bent. Te laat komen wordt niet getolereerd.
 2. Er is een vaststaande en daarmee duidelijke agenda. Daarvan wordt in beginsel niet afgeweken.
 3. Bij die agenda hoort een duidelijke tijdsplanning. Houd u daaraan.
 4. De voorzitter is ook echt voorzitter. Deze, meestal de hoogste in rang, zal op grond van de input zelf besluiten nemen en veelal dit besluit tijdens de vergadering meedelen.
 5. Men verwacht dat de door de leidinggevende genomen besluiten ook worden uitgevoerd.
 6. Bij het behandelen van een agendapunt komt/komen meestal alleen de “Sachverständige(n)” aan het woord. Iets overdreven gesteld: anders dan in Nederland zal men de jongste bediende niet naar diens opvatting vragen. Dit hangt samen met een wezenlijk cultureel verschil: Nederlanders waarderen de generalist, die overal een mening over heeft en die dan ook verkondigt. In Duitsland waardeert men de specialist. Hij of zij is de beste op zijn/haar vakgebied en wordt niet geacht overal verstand van te hebben, laat staan een mening te verkondigen over onderwerpen waarvoor hij/zij niet verantwoordelijk is.
 7. Toon dus respect voor iemands vakkennis, en bemoei u niet ongevraagd met diens vakgebied.

“Spelregels” voor uw presentatie of bijdrage aan een vergadering

 1. Bereid uw presentatie in het Duits goed voor. Tijdens het spreken mag u wel (kleine) taalfoutjes maken. Alles wat (in uw presentatie) geschreven staat moet echter foutloos zijn.
 2. Bent u het Duits niet voldoende machtig? Neem iemand mee die uw verhaal in perfect Duits kan doen en die tevens kennis heeft van het onderwerp.
 3. Wees zakelijk. Maak dus niet grapjes om het ijs te breken. Zeker niet over uzelf. Sommige Nederlanders hebben de neiging om zich kleiner te maken dan ze zijn. Met humoristisch bedoelde zinnen als: “Ik sta hier omdat ze nu eenmaal niets beters hadden” of met een relativerend:”Ik ben best wel aardig goed” slaat u bij een Duitse doelgroep volledig de plank mis. U bent daar namelijk omdat men verwacht dat u de beste bent. Als u dat niet denkt te zijn, verdoet u de kostbare tijd van de luisteraars. Deze hadden u dan beter niet hoeven uitnodigen.
 4. Leg tijdens de presentatie uw doel(en)/oplossingen en uw plan(nen) om die doelen te bereiken tot in detail uit. Neem daarvoor de uw toegemeten tijd. Maak het niet (veel) korter, maar zeker ook niet langer.
 5. Onderbouw uw betoog met cijfers (tenminste als het onderwerp zich daartoe leent): Keuzes maken uw partners (vooral) op harde, objectieve feiten en minder op een vlotte babbel.
 6. Geef bij elke stap in het plan een duidelijk tijdspad aan.
 7. Beschrijf de mogelijke hindernissen die u tijdens de uitvoering van het plan mogelijk zult tegenkomen en vertel vooral hoe u die hindernissen gaat overwinnen.
 8. Reken erop dat de deskundige aanwezigen u inhoudelijke vragen gaan stellen. Vragen die tot op detailniveau kunnen inzoomen. Zorg dat u deze vragen zelf kunt beantwoorden of neem een inhoudelijk deskundige uit uw bedrijf mee. Alleen wanneer u competent en dus grondig blijkt, wil men met u verder.
 9. Begin, voorafgaand aan de vergadering of tijdens een eventuele pauze, niet over privézaken. Zeker niet als u elkaar nog niet (goed) kent. Zaken en privé zijn in Duitsland namelijk strikt gescheiden. Dus niet effe gezellig met buurman/buurvrouw bomen over hoeveel kinderen die heeft en of-ie een leuk weekend had om een goede sfeer te creëren.
 10. Neem de vragen van de aanwezigen serieus en zorg ervoor dat u ook een bevredigend antwoord hebt op een vraag die (voor u) pas later in het traject relevant wordt. Een typisch Nederlandse reactie als “dat zien we dan wel” roept onzekerheid en wantrouwen op.
 11. Beschikt u over (Duitse) kwaliteitskeurmerken? Hebt u positieve (Duitse) referenties)? Vermeld die dan kwistig. Zij scheppen vertrouwen.
 12. Geloof in uzelf en in uw product of dienst. Daarmee valt of staat alles. Zowel in Nederland alsook in Duitsland.

En nu? De bal ligt bij u.

Wanneer u vindt dat mijn betoog hout snijdt, dan hebt u nu meer beeld bij wat u moet doen tijdens een presentatie of in vergadersituaties. Maar wilt u wel eens weten hoe u dat doet en hoe u zich op dergelijke situaties voorbereidt? Bel me dan voor een afspraak op 06 1024 4429 of mail me op tjacorowaan@duitsezaken.nl en informeer naar mijn training Presenteren in het Duits.

Daarmee kunt u dan alvast meteen uw eerste goede daad voor het nieuwe jaar afstrepen.

Hoe overbrug je zakelijke cultuurverschillen met Duitse relaties? Over gepaste afstand en nabijheid

opeen groen wandbord staan enkele Duitse teksten in tekstwolkjes
Lekker “locker” Nederlands zijn draagt meestal niet bij aan het succesvol zakendoen. Je inleven in de culturele achtergrond van je relatie en van diens keuzes én kritisch kijken naar je eigen aannames brengt je verder.

Culturele struikelblokken

Vandaag volgt het tweede deel in de reeks over (zakelijke) culturele verschillen tussen de Duitse en Nederlandse cultuur. Dit doe ik aan de hand van twee voorbeelden a: siezen-duzen en b: kussen bij begroetingen. Doel is je meer inzicht te geven in de culturele achtergronden bij zulk gedrag.

Siezen en duzen

Nee hè, gaan we het weer eens hebben over siezen (iemand aanspreken met u) of duzen (jij zeggen). Dat thema is nu toch wel voldoende uitgekauwd?

Ik vind van niet. Want al te vaak denken Nederlanders de Duitse voorkeur om te “siezen” simplistisch te kunnen verklaren met “Duitsers zijn nu eenmaal hiërarchisch.” In enkele gevallen zijn mijn cursisten ook van oordeel dat Duitsers gewoon ouderwets zijn en zo’n twintig jaar bij ons Nederlanders achterlopen.

Even voor alle duidelijkheid. In Duitsland is sinds enige jaren een (voorzichtige) trend gaande om meer te gaan duzen. Je ziet dat bijvoorbeeld op XING, het Duitse internet-platform dat concurreert met LinkedIn. Enkele maanden geleden kondigde de redactie van XING aan dat men voortaan alle leden met du in plaats van Sie zou aanspreken. Zichtbaar wordt deze trend ook bij presentatoren van Duitse Nachrichtensendungen: steeds vaker spreekt men elkaar tijdens de uitzending met du aan.

Bij bedrijven in de creatieve sector en bij start-ups is het ook steeds gebruikelijker om te duzen. Maar deze ontwikkeling waardeert men lang niet in alle branches, ook niet bij de jongere generaties.

Eén en ander is ook afhankelijk van de situatie . Een du op sociale media wordt eerder geaccepteerd dan een du in een rechtstreeks contact.

Wat zijn nu overwegingen om te (blijven) siezen?

 • Siezen schept meer afstand. Afstand tot een collega maakt het makkelijker om die aan te spreken op eventuele fouten
 • Siezen drukt respect uit. Het is een uitdrukking van hoffelijkheid om de ander beleefd te benaderen.
 • Siezen op het werk kan je gebruiken om je te onderscheiden van een andere groep of afdeling.
 • Siezen kan je met iedereen. Duzen doe je altijd bij familie maar is een keuze bij mensen die niet tot je familiekring behoren. Met duzen geef je aan dat je de ander bijzonder vindt. Als je iedereen duzt gaat dat verschil verloren.

Zoenen in een zakelijke context.

In Nederland en Duitsland zoen je niet direct bij een eerste contact een zakenrelatie. Als je elkaar al zoent, dan gebeurt dit alleen als je de ander wat langer kent en wanneer er een zekere vertrouwdheid is ontstaan. Dus in eerste instantie voldoet gewoon het handen schudden.

Maar als we dan een Duitse (vrouwelijke) relatie een zoen geven is het goed om te beseffen dat wij Nederlanders, of beter gezegd wij Nederlandse mannen “veelzoeners” zijn. Dit overigens tot ongenoegen van vele Nederlandse dames die al dat fanatieke gezoen van vreemden helemaal niet op prijs stellen.

Maar goed, in Nederland is het drie keer zoenen ingeburgerd. In Duitsland, (en de meeste ander Europese buitenlanden), zijn maximaal twee zoenen in een zakelijke context de regel. Veel vaker blijft het, zoals gezegd, bij een handdruk.

Hoewel ik dit natuurlijk weet, kan ik aan een eigen praktijkvoorbeeld illustreren dat ik hiermee zelf een keer in de fout ging.

Ik had een training aan een groep Duitse cursisten gegeven. Bij het afscheid nemen aan het einde van de training zei één van de vrouwelijke deelneemsters tegen mij: “Tjaco, es war schön mit dir” en ze gaf mij een kus op de wang. Wat vermoeid na enkele dagen trainen dacht ik verder niet na en gaf de dame in kwestie twee zoenen en maakte aanstalten om een derde zoen op haar wang te planten. Zij ontweek echter mijn derde zoen. Drie keer zoenen ging haar een stap te ver, want daarmee zou ze de conventies binnen het zakelijk verkeer overschrijden. U zult begrijpen, die “overtreding” heb ik in latere contacten niet meer gemaakt.

Heb jij ook zo je (voor)oordelen over het gedrag van de inwoners van ons buurland en voel je soms ook de neiging om dan juist lekker Nederlands te blijven doen?

Dan is het misschien tijd om eens samen in gesprek te gaan om uw oordelen tegen het licht te houden en te kijken of ze kloppen. En wat ze je opleveren, of juist: wat ze je kosten. Wellicht ga je dan in het vervolg bewuster en vooral meer ontspannen met deze verschillen om en slaag je erin om je zakelijke doelen in Duitsland makkelijker te bereiken.

Graag ben ik je van dienst met één van mijn maatwerktrainingen. Bel me op 06 1024 4429 of mail me op tjacorowaan@duitsezaken.nl voor het maken van een afspraak.

Hoe overbrug je zakelijke cultuurverschillen met Duitse relaties: een presentatie geven

twee tekstblokken in het Duits op groen schoolbord
Blijf tijdens presentaties zakelijk en weidt niet uit over privézaken. Anders irriteert u mogelijk uw Duitse gesprekpartner.

In de vorige blog schreef ik over het belang om je bewust te zijn van zakelijke culturele verschillen tussen Duitsers en Nederlanders. En om je naar die kennis te gedragen . (Oh ja, dé Duitser en dé Nederlander bestaan niet, maar ik beschrijf hier de gemene deler).

Ik schrijf de komende weken over de belangrijkste verschillen waarover je kan struikelen als wilt communiceren met je Duitse klanten. Vandaag het eerste onderwerp uit die reeks: het onderwerp (zich) presenteren.

Presentatie: feiten (Sachebene) t.o.v. relatie (Beziehungsebene)

Vandaag gaat het over wat “de Duitser” als een goede presentatie beschouwt. Het gaat dan over een presentatie van een bedrijf, product en/of dienst en eventueel jouw rol daarin. “Goed” bedoel ik hier in de betekenis dat je daarmee zoveel vertrouwen opwekt, dat je een gerede kans hebt om met elkaar zaken te kunnen doen.

In zakelijke contacten staat voor de Duitser niet de relatie (Beziehungsebene) voorop. Binnen de zakelijke context zijn het de cijfers en de feiten (Sachebene) die er in eerste instantie toe doen. In Nederland is dat eerder omgekeerd. We “ruiken” aan iemand. Pas als we de persoon “lekker vinden ruiken” staan we er voor open om in de feiten te duiken.

 Voorbeeld: autotijdschriften

Een mooi praktijkvoorbeeld van de Duitse voorliefde voor feiten, gebaseerd op objectieve criteria,  vind je ook terug in de media, in dit geval autobladen. Auto’s behoren tot mijn hobby’s, en daarom lees ik diverse autotijdschriften. Als je dat structureel doet dan valt je op dat de autotests in Nederlandse en Engelse autobladen aan de ene kant en Duitse autobladen anderzijds een andere focus hebben. Ik baseer me daarbij op het Nederlandse blad Autovisie en het Engelse tijdschrift Car in vergelijking met het Duitse Auto Motor und Sport en Autobild.

In tests van de eerstgenoemde tijdschriften schrijven de journalisten vooral over de emoties die het kijken naar en rijden met deze auto’s bij hen oproepen.  De mate waarin het rijden in de auto goed voelt bepaalt het testresultaat . Er worden daarom slechts  relatief summier de relevante technische gegevens opgesomd.

Kijk je naar het Duitse Auto Motor und Sport of Autobild dan worden de technische gegevens van de auto in uitvoerige tabellen gepresenteerd en deze nemen navenant veel ruimte in. Daarmee maken de testers duidelijk dat zij zich er niet met een “Jantje van Leiden” hebben afgemaakt. Het testresultaat is (of lijkt) betrouwbaar, want gebaseerd op feiten. Feiten gaan voor de emotie.

Maar nu: úw presentatie in Duitsland

Volgens zijn eigen cultuurpatronen verwacht je Duitse relatie dat uw presentatie een doortimmerd verhaal (in het Duits) is. Je geeft dus feiten, beschrijft uitvoerig wat je product allemaal kan en/of over welke certificeringen (liefst Duitse) jij/jouw bedrijf beschikt. Dit mag best in een uitvoerige Power-Point presentatie.

In die presentatie moet je hem/haar via feiten ervan overtuigen dat:

 • jouw aanbod aantoonbaar het beste op de markt is (anders kan de potentiële opdrachtgever beter naar een Duitse firma gaan);
 • je zelf weet hoe het product of dienst werkt. Weet jij dat zelf niet, dan moet je een materiedeskundige uit je bedrijf naar de presentatie meenemen. Alle vragen van je Duitse relatie moeten namelijk beantwoord kunnen worden en je moet vooral uitstralen dat je competent bent;
 • je precies aangeeft wat uw oplossing is als er iets misgaat.

Dit schept het gevoel dat u betrouwbaar bent, en betrouwbaarheid behoort tot de essentiële keuzecriteria.

Hij/zij heeft er geen behoefte aan dat:

 • je (uitvoerig) over je privéleven vertelt;
 • je vooral gezellig bent en leuke grapjes maakt;
 • je op vragen over mogelijke problemen reageert in de trant van “dat weet ik nu niet, maar dat lossen we dan wel op als het zover is.”
 • je te laat op de afspraak komt.

Omdat je vele jaren ervaring hebt in het communiceren in een Nederlandse context, is het goed om over de juiste kennis te beschikken, maar nog beter om er mee te oefenen.

Dus als je een presentatietraining bij Duitse Zaken volgt dan leer je niet alleen wat ik hierboven heb beschreven, maar ga je deze kennis ook omzetten in ander gedrag. Natuurlijk moet je daarbij authentiek blijven. Ook daar letten we op.

Oefenen, oefenen, oefenen

Met praktijksituaties oefenen is het belangrijkst. Want ook nadat ik bovenstaande kennis met mijn deelnemers heb besproken blijkt, wanneer ze voor de eerste keer hun presentatie oefenen, het volgende: ze vertellen toch uitgebreid over hun partner, hun eventuele kinderen, de huisdieren, de hobby’s en over vakantieperikelen. Gewoon omdat ze dat als Nederlanders zo gewend zijn. Je gedrag aanpassen, dat kost gewoon even tijd.

Maar vervolgens weten mijn cursisten na enkele malen oefenen wel vooral hun competenties in de presentatie naar voren te laten komen en de voordelen van hun product of dienst onderbouwd met feiten te presenteren.

Als ze dan ook nog eens geleerd hebben om in het Duits inhoudelijk op vragen in te gaan dan hebben ze een veel grotere kans op succes op de Duitse markt.

Heel leuk om te zien voor mij. En nog veel belangrijker voor hen. Want daarvoor volgen ze tenslotte zo’n cursus.

Ga jij ook voor succes in Duitsland? Bel me dan eens op 06 1024 4429. Of mail naar tjacorowaan@duitsezaken.nl

Over het belang van het element cultuur in taaltrainingen.

Alleen kennis van de Duitse naamvallen verbindt niet. In correct Duits over je product of dienst kunnen vertellen wel.

Grammatica

Wanneer mensen aan een taaltraining (zakelijk) Duits denken, dan volgt in eerste instantie nog al te vaak de Pavloviaanse reactie over de naamvallen. Duits leren betekent dan grammatica stampen. En soms heerst nog de opvatting dat goed Duits kunnen spreken gelijk staat aan het uit het hoofd kunnen opzeggen van rijtjes naamvallen. Deze aannames berusten op (traumatische) ervaringen uit het schoolse verleden. Ze zijn niet van toepassing wanneer je een taal- en cultuurtraining zakelijk Duits bij mij volgt.

Natuurlijk is er tijdens jouw training wel aandacht voor grammatica en zul je een aantal zaken gewoon uit je hoofd moeten leren. Maar de grammatica staat altijd ten dienste van de communicatie: jij zult namelijk je Duitstalige relatie niet met je product overtuigen door het opdreunen van het rijtje met voorzetsels die de 3e naamval “regeren”, zoals in de afbeelding hierboven. Wel heb je een goede kans je relatie te overtuigen door in begrijpelijk Duits en met toepassing van de goede vaktermen de juiste snaar te raken.

 Idioom

Als goede lezer begrijp je het al: kennis van het juiste idioom is een belangrijke(r) pijler voor succesvolle uitwisseling van informatie dan het volledig correct kunnen toepassen van de juiste grammaticaregels. Daarbij gaat het om vaktaal maar ook om begrippen die je op reis nodig hebt. En om de juiste woorden waarmee je op een ontspannen manier gesprekken over algemene onderwerpen kunt voeren, de zogenaamde small-talk.

Verschil spreek- en schrijfvaardigheid

Wat ik hierboven schrijf is van toepassing op spreekvaardigheid. Bij officiële zakelijke correspondentie is het méér van belang om taalfouten te vermijden. Het gaat in de praktijk dan vaak om e-mails met onderwerpen als aanvraag, offerte klachtenafhandeling. Speciaal voor Duitstalige e-mailcorrespondentie heb ik een training ontwikkeld, die ik altijd aanpas naar behoefte. Maatwerk dus.

Cultuur

Op LinkedIn omschrijf ik mijzelf taal-en cultuurtrainer zakelijk Duits. En dat doe ik natuurlijk niet voor niets. Het is namelijk vooral het kunnen omgaan met het culturele element dat bepaalt of je al dan niet in gesprek komt en een vertrouwensrelatie kan opbouwen binnen de Duitstalige cultuur. Daarvoor moet je weten waar de verschillen liggen tussen de Duitse en Nederlandse benadering. Vervolgens dien je te oefenen met situaties waarin dergelijke cultuurverschillen een rol spelen. Aandacht voor culturele overeenkomsten en verschillen beschouw ik zelf als een onmisbaar element in een professionele taaltraining. Daarom vormt het thema cultuur een rode draad in de trainingen die ik geef.

P.S. Voor alle zekerheid: net zomin als dé Nederlander bestaat dé Duitser. Toch zijn er een aantal duidelijke verschillen tussen een Nederlandse en Duitse aanpak aan te wijzen. Die moet je kennen en je moet er mee kunnen omgaan.

Bel me op 06 1024 4429 als je meer wilt weten over de mogelijke voordelen die het volgen van een taal- en cultuurtraining zakelijk Duits voor jou heeft. Mailen mag natuurlijk ook. Je krijgt altijd een reactie.

Meer weten over financiën en economie? Lees deze zes Duitstalige blogs!

In mijn vorige blog heb je kunnen lezen over handige, interessante, informatieve en onderhoudende “traditionele” Duitstalige media zoals (websites van) kranten en tijdschriften. Vandaag en in de komende weken wil ik je meer inzicht geven in interessante Duitstalige blogs.

Vandaag ontvang je van mij een lijst van financiële blogs en blogs over economische onderwerpen.

laptop en smartphone met beurskoersen

“Meer weten over financiën en economie? Lees deze zes Duitstalige blogs!” verder lezen

Maak handig gebruik van Duitse media: een overzicht

Duitse media: kranten

In dit blog wil ik jou informeren over het Duitstalige medialandschap en een aantal publicaties daaruit. Zij geven jou met een Duitse blik inzicht in politieke, economische en culturele onderwerpen. Dat is, denk ik,  interessant en leuk voor jou als belangstellende wereldburger. Maar de kennis is ook handig of wenselijk  als je zaken doet in en met Duitsland of overweegt dat te gaan doen. Of als je samenwerkt met Duits(talige) collega’s.

“Maak handig gebruik van Duitse media: een overzicht” verder lezen