“Du bist geschickt für diese Funktion”: Over “Stolpersteine” in het Duits-Nederlands idioom

Twee tekstwolken met Duitse tekst voor een groen schoolbord.

Durven is goed, kennis van idioom is nog beter.

Jouw Duitse relaties waarderen het als je Duits met ze spreekt. Als je dat goed doet, dan geeft je dat een voorsprong op andere niet-Duitse concurrenten.
Gebruik je daarin verkeerd idioom, dan zal je Duitstalige gesprekspartner je dat vast willen vergeven. Maar het kan natuurlijk wel tot onbegrip leiden en enige hilariteit.
Daarom in het vervolg van deze blog enkele voorbeelden van zogenaamde “Stolpersteine” (hindernissen) veroorzaakt door “falsche Freunde”. Dat zijn woorden en begrippen die in het Duits en Nederlands erg op elkaar lijken, maar die een andere betekenis hebben en dus tot misverstanden kunnen leiden.

Vandaag besteed ik aandacht aan 1. hoe je het Nederlandse geschikt zijn (voor) naar correct Duits vertaalt en daarmee samenhangend, wat het werkwoord schicken in het Duits betekent, en 2. wat de passende Duitse vertaling is van het Nederlandse woord functie/baan.  

schicken

In het Duitse is schicken een veelgebruikt werkwoord. Het betekent o.a. iets of iemand sturen: “Die Waren werden Ihnen ins Haus geschickt” = “De artikelen, goederen worden naar u thuis gestuurd”. Sie schickte mich einkaufen” of “zum Einkaufen” betekent “Zij stuurde mij op pad om boodschappen te doen”.

sich schicken  (zich voegen),  behoren 

Sich schicken betekent o.a. zich voegen. Denk hier aan het Nederlandse zich schikken. “Das wird sich wohl noch schicken” = ” Dat zal nog wel in orde komen”.  “Er schickte sich in diese Sache” betekent “Hij schikte zich hierin”. De zin: “Das schickt sich nicht für Sie” betekent in het Nederlands: “Dat past niet, is niet betamelijk (netjes) voor U.”  Sich schicken wordt vaak in ontkennende zin gebruikt, dus: “Eines schickt sich nicht für alle” = “Niet alles is voor iedereen geschikt”.  

Uit deze voorbeelden blijkt in ieder geval dat het werkwoord schicken uit de titelzin niet het gepaste werkwoord is om aan te geven dat een persoon ergens voor geschikt is. Dat werkwoord treffen we aan in de volgende alinea.


eignen, sich eignen für

Het Duits gebruikt sich eignen für of sich eignen zum om aan te geven dat een persoon of voorwerp ergens voor geschikt is. Enkele voorbeelden: “Du eignest dich als/zum Trainer” = “Jij bent geschikt om trainer te zijn”. “Sie ist für die Stelle als Direktorin geeignet” = “Zij is geschikt voor de functie/baan van directeur.”  

Die Stelle, die Stellung

Die Funktion is een van de mogelijke vertalingen van het Nederlandse woord functie, maar dan in de betekenis van taak, ambt. Zo kan je bijvoorbeeld de Nederlandse zin “Zij is een vrouw met een leidinggevende functie”  naar het Duits vertalen met “Sie ist eine Frau in leitender Funktion/Stellung”.   

Een functie/ambt bekleden of neerleggen is in Duitse vertaling ein Amt/eine Funktion innehaben/bekleiden/niederlegen.

Als je in de titelzin wilt uitdrukken dat iemand geschikt is voor een baan, dan zou ik hier  hetzij het woord die Stelle dan wel die Stellung gebruiken. “Du eignest dich für diese Stellung/Stelle” is dan een juiste vertaling van de titelzin of “Du bist für diese Stelle geeignet.” 


Aan de hand van deze paar voorbeelden wordt duidelijk dat je makkelijk ins Fettnäpfchen treten kann (een faux pas kan begaan) of Stolpersteine (hindernissen) moet overwinnen in de Nederlands-Duitse communicatie.
Tot ziens in een volgende blog met daarin meer van soortgelijke aandachtspunten.
Komen jullie ook wel eens interessante taaluitingen tegen? Of ben je zelf weleens de fout ingegaan? Deel dat dan met ons. Daaruit valt altijd wat te leren. Wil je jezelf nog verder verdiepen in correct Duits woordgebruik? Kijk dan ook eens op https://www.duden.de/hilfe/rechtschreibung  

Contact

Wil je je Duitse woordkennis vergroten? Of heb je een andere vraag over het correct gebruik van zakelijk Duits of over de Duitse zakelijke cultuur? Bel me dan op 06 1024 4429. Of vul het contactformulier op deze website in. Ik denk graag met je mee.

“Ich fühle mich hier unheimisch”. Over Stolpersteine in het Duits-Nederlandse idioom

Via de afbeelding van twee tekstwolken wordt uitgelegd dat unheimisch geen goed Duits is, en dat je in dergelijke situaties unheimlich moet gebruiken.

Durven is goed, kennis van idioom is nog beter.

Jouw Duitse relaties waarderen het als je Duits met ze spreekt. Als je dat goed doet, dan geeft je dat een voorsprong op andere niet-Duitse concurrenten.
Gebruik je daarin verkeerd idioom, dan zal je Duitstalige gesprekspartner je dat vast willen vergeven. Maar het kan natuurlijk wel tot onbegrip leiden en enige hilariteit.
Daarom in het vervolg van deze blog enkele voorbeelden van zogenaamde “Stolpersteine” (hindernissen) veroorzaakt door “falsche Freunde”. Dat zijn woorden en begrippen die in het Duits en Nederlands erg op elkaar lijken, maar die een andere betekenis hebben en dus tot misverstanden kunnen leiden.

Vandaag besteed ik aandacht aan “unheimisch”, een niet-bestaand Duits woord dat  hele volksstammen Nederlanders gebruiken wanneer ze willen aangeven dat een situatie griezelig of eng is. 

Maar eerst nu aandacht voor wel bestaande samenstellingen met “heim”.

das Heim, heimisch 

Das Heim heeft diverse betekenissen die alle verbonden zijn met het begrip “(t)huis”. Als een Duitser zegt “Ich habe ein gemütliches Heim” = “Ik heb een gezellig thuis” dan legt hij met het gebruik van Heim de nadruk op  het comfort, het oude vertrouwde en het daarmee samenvallende gevoel van veiligheid. Zeg maar zoiets als het warme gevoel van geborgenheid dat kerst bij ons Nederlanders oproept. Hij had namelijk ook gewoon kunnen zeggen “Ich habe ein angenehmes Haus/eine gemütliche Wohnung” = “Ik heb een aangenaam huis/een gezellige woning“. Das Heim betekent echter ook een tehuis en komt vaak voor in samenvoegingen zoals Studentenheim (studentenhuis) of Altenheim (bejaardentehuis). Heimisch betekent zowel als thuis alsmede inheems. “De inheemse dieren van Azië” = “Die in Asien heimischen Tiere”. “Bei meinen Verwandten fühle ich mich heimisch” = “Bij mijn familie voel ik me op mijn gemak (thuis)”.

heim, heimsuchen, heimzahlen

In de zin “Wir gehen heim” = “We gaan naar huis” is heim eenvoudigweg een synoniem voor (nach) Hause. “Seid ihr morgen daheim?” betekent in het Nederlands “Zijn jullie morgen thuis”?  Heimzahlen en heimsuchen hebben allebei een negatieve connotatie: heimzahlen betekent  betaald zetten (“Das werde ich dir noch heimzahlen” =”Dat zal ik je nog betaald zetten”. Heimsuchen betekent teisteren: “Kalifornien wurde neulich von mehreren Waldbränden heimgesucht” = “Californië werd onlangs door verscheidene bosbranden geteisterd”.

heimlich, unheimlich

Heimlich vertaal je naar het Nederlands met heimelijk, geheim, stiekem. Ein heimlicher Plan = een geheim plan. “Ich liebe sie heimlich” = “Ik houd in het geheim van haar”. “Du brauchst das nicht so heimlich zu tun” = “Jij hoeft dat niet zo stilletjes te doen”. Unheimlich betekent in het Nederlands griezelig, onheilspellend, eng. “Uns allen wurde es unheimlich zumute” = “Wij begonnen  het allemaal griezelig te vinden”. “Sein neuer Nachbar ist ihm unheimlich” = “Hij vindt zijn nieuwe buurman eng”. Een tweede betekenis van unheimlich is heel groot,  heel veel. In nieuw Nederlands ook wel  aangeduid met bizar.Sie ist unheimlich nett” = “Zij is heel erg aardig”. “Das ist eine unheimliche Summe” = “Dat is een enorm/heel groot bedrag.

Dus je weet nu dat je voortaan unheimlich moet gebruiken om aan te geven dat je iets eng of griezelig vindt. De titelzin hierboven wordt “Mir ist die Situation unheimlich” = “Ik vind dit een enge situatie”. En dat zo lekker bekkende unheimisch? Nooit meer gebruiken dus, want het  is geen Duits.

Aan de hand van deze paar voorbeelden wordt duidelijk dat je makkelijk ins Fettnäpfchen treten kann (een faux pas kan begaan) of Stolpersteine (hindernissen) moet overwinnen in de Nederlands-Duitse communicatie.
Tot ziens in een volgende blog met daarin meer van soortgelijke aandachtspunten.
Komen jullie ook wel eens interessante taaluitingen tegen? Of ben je zelf weleens de fout ingegaan? Deel dat dan met ons. Daaruit valt altijd wat te leren.

Contact

Wil je je Duitse woordkennis vergroten? Of heb je een andere vraag over het correct gebruik van zakelijk Duits of over de Duitse zakelijke cultuur? Bel me dan op 06 1024 4429. Of vul het contactformulier op deze website in. Ik denk graag met je mee.

 

“Meine Hände sind faul, ich muss sie waschen”. Over “stolpersteine” in het Duits-Nederlandse idioom

 

Twee tekstballonnen, waarvan 1 met een oute Duitse zin.
Durven is goed, kennis van idioom is nog beter.

Jouw Duitse relaties waarderen het als je Duits met ze spreekt. Als je dat goed doet, dan geeft je dat een voorsprong op andere niet-Duitse concurrenten.
Gebruik je daarin verkeerd idioom, dan zal je Duitstalige gesprekspartner je dat vast willen vergeven. Maar het kan natuurlijk wel tot onbegrip leiden en enige hilariteit.
Daarom in het vervolg van deze blog enkele voorbeelden van zogenaamde “Stolpersteine” (hindernissen) veroorzaakt door “falsche Freunde”. Dat zijn woorden en begrippen die in het Duits en Nederlands erg op elkaar lijken, maar die een andere betekenis hebben en dus tot misverstanden kunnen leiden.

Faul, schmutzig, der Schmutz, drollig

Iets (een voorwerp) dat vuil is, is in het Duits niet faul maar schmutzig. “Das kind hat schmutzige Hände” betekent: “Het kind heeft vuile handen”. Faule Hände heeft het niet, want dat zou betekenen dat de handen van het kind lui zijn. Fleiβig is de tegenstelling van faul. “Er zijn vlijtige en luie leerlingen” vertaal je in het Duits met: “Es gibt fleiβige und faule Schüler.” Faul wordt in het Nederlands overigens ook vertaald met “rot, bedorven”. Faules Obst/Fleisch is dus bedorven fruit/vlees. “Die Kartoffeln faulen” betekent: “De aardappels rotten.” Der Schmutz betekent het vuil. “Dieser Stoff nimmt leicht Schmutz an” betekent: “Deze stof neemt gemakkelijk vuil op”. Schmutz kun je aufwischen (opdweilen), abwaschen (afwassen) of zusammenkehren (bijeenvegen). “Es gibt denn auch feuchten, trockenen, klebrigen Schmutz” : “Er bestaat dan ook vochtig, droog en kleverig vuil”. Het Duitse woord drollig zou zo maar te maken kunnen hebben met ontlasting en daarmee iets vies aanduiden. Niets is echter minder waar. Drollig is een synoniem voor lustig of amüsant. Men gebruikt het woord vaak in samenhang met het gedrag van kleine kinderen. “Ein drolliges Mädchen” betekent dus gewoon “een grappig meisje.

Aan de hand van deze paar voorbeelden wordt duidelijk dat je makkelijk ins Fettnäpfchen treten kann (een faux pas kan begaan) of Stolpersteine (hindernissen) moet overwinnen in de Nederlands-Duitse communicatie.
Tot ziens in een volgende blog met daarin meer van soortgelijke aandachtspunten.
Komen jullie ook wel eens interessante taaluitingen tegen? Of ben je zelf weleens de fout ingegaan? Deel dat dan met ons. Daaruit valt altijd wat te leren.

Contact

Wil je je Duitse woordkennis vergroten? Of heb je een andere vraag over het correct gebruik van zakelijk Duits over de Duitse zakelijke cultuur? Bel me dan op 06 1024 4429. Of vul het contactformulier op deze website in. Ik denk graag met je mee.

 

 

14 Tips voor professioneel telefoneren in het Duits

Telefoonconverstatie tussen Nederlander en Duitse
Professioneel telefoneren als basis voor vertrouwen

Effectief zakelijk telefoneren in het Nederlands vereist de nodige training. Resultaatgericht telefoneren in het Duits is een nog grotere uitdaging. Wanneer je de juiste Duitse woorden en uitdrukkingen gebruikt en handelt volgens conventies ontstaat bij jouw Duitstalige relatie het vertrouwen dat je haar gehoord en begrepen hebt. Hoewel de jongere Duitse generaties steeds beter Engels spreken, is het ook voor hen belangrijk om in het Duits te kunnen communiceren: dat schept zekerheid en vertrouwen, en dat zijn basisvoorwaarden om in Duitsland succesvol te kunnen zijn. Wat voor de jonge generaties geldt, geldt in nog sterkere mate voor de oudere generaties.

Reageer op de juiste manier

Duitse klanten, zowel B2B als B2C,  willen spreken met Duitstalige medewerkers, om het even of hun gesprekspartner een vakspecialist, een sales manager of een helpdesk-medewerker is. Dat komt niet, zoals vaak wordt gedacht, omdat “Duitsers” zo arrogant zijn en geen Engels willen spreken. Dat komt wel omdat veel Duitsers minder goed Engels spreken dan de gemiddelde Nederlander of helemaal geen Engels spreken. Daarom verliezen Nederlandse bedrijven de slag om de Duitse klant als ze denken voor het beantwoorden van de vragen van hun Duitse klanten bijvoorbeeld te kunnen volstaan met een Engelstalige helpdesk. Dat gaat niet werken.

Training telefoongesprekken voeren

Heb je geen ervaring met het voeren van zakelijke telefoongesprekken in het Duits dan is het volgen van een telefoontraining zakelijk Duits een must om door de Duitse klant als een serieuze gesprekspartner te worden gezien.
Hieronder ontvang je van mij alvast een paar aanwijzingen voor het voeren van zakelijke telefoongesprekken in een Duitse context.

Wees beleefd, (nog beleefder dan in Nederland gebruikelijk is):
 1. maak vaak gebruik van het woordje “bitte” (alstublieft): “Wie kann ich Ihnen helfen, bitte?” (Hoe kan ik u helpen?)
 2. altijd “siezen” ( met u aanspreken), nooit “duzen” (met jij aanspreken).
 3. onbekenden altijd bij hun achternaam aanspreken, bijvoorbeeld “Herr Peters”, “Frau Kampe”. Dus niet: “Hallo Silke” of “Hallo Otto”.
De telefoon opnemen in een Duitse zakelijke context:
 1. Sie sprechen mit Tjaco Rowaan. Guten Tag.
 2. Tjaco Rowaan, Sprachtrainer Deutsch.
 3. Schulze GmbH, Vertrieb, Ulrike Müller, guten Morgen.
 4. Ulrike Müller, Vertrieb, am Apparat.
U vraagt naar de naam van de beller
 1. Darf ich Sie um Ihren Namen bitten?
 2. Mit wem spreche ich, bitte?
 3. Verzeihung, ich habe Ihren Namen (= uw naam enkelvoud) nicht verstanden.
De telefoon doorverbinden:
 1. Moment bitte, ich verbinde Sie (mit Herrn/Frau…)
 2. Ich stelle (das Gespräch) durch zu Herrn/Frau…
 3. Ich erkundige mich, ob er/sie mit Ihnen sprechen kann.
 4. Ich frage nach. Bleiben Sie bitte am Apparat.
Succesvol en zonder stress telefoneren

Wil je nog succesvoller zijn in de samenwerking met Duitsers dan moet je hen óók aan de telefoon in correct Duits te woord kunnen staan. Via een telefoontraining zakelijk Duits leer je effectieve telefoongesprekken voeren op een manier die vertrouwen oproept in jou en in jouw producten en/of diensten. Een bijkomend  en prettig voordeel van het volgen van een dergelijke training is dat jij zult merken dat je minder stress hebt wanneer je  dergelijke gesprekken moet voeren.

Contact

Meer weten over de telefoontraining of over de overige trainingsproducten van Duitse Zaken, zoals bijvoorbeeld taalcoaching? Bel me dan op 06 1024 4429. Of mail me op tjacorowaan@duitsezaken.nl.
Ich freue mich auf Ihren/deinen Anruf!

“Setzen Sie sich bitte, dies hier ist Ihre Tafel”: Over “Stolpersteine” in het Duits-Nederlands idioom.

Aan de hand van tekstwolkjes wordt het verschil tussen die Tafel und der Tisch uitgelegd
Durven is goed, kennis van idioom is nog beter.

Jouw Duitse relaties waarderen het als je Duits met ze spreekt. Als je dat goed doet, dan geeft je dat een voorsprong op andere niet-Duitse concurrenten.
Gebruik je daarin verkeerd idioom, dan zal je Duitstalige gesprekspartner je dat vast willen vergeven. Maar het kan natuurlijk wel tot onbegrip leiden en enige hilariteit.
Daarom in het vervolg van deze blog enkele voorbeelden van zogenaamde “Stolpersteine” (hindernissen) veroorzaakt door “falsche Freunde”. Dat zijn woorden en begrippen die in het Duits en Nederlands erg op elkaar lijken, maar die een andere betekenis hebben en dus tot misverstanden kunnen leiden.

Die Tafel (de dis; de voedselbank)

Die Tafel heeft verschillende betekenissen, maar in het algemeen niet die van “eettafel”. Ik schrijf hier bewust in het algemeen, omdat Tafel in de betekenis van een dis (een feestelijke, uitgebreide maaltijd) wel voorkomt: “Wir essen an einer reichbesetzten Tafel” = “Wij eten aan een welvoorziene dis/tafel)”. Die Tafel wordt overigens ook gebruikt ter beschrijving van een situatie aan de andere kant van het maatschappelijke spectrum: de voedselbank. Als een Duitser je vertelt dat het “heel druk is bij de voedselbank in Osnabrück”, dan zegt hij: “Es ist viel los bei der Osnabrücker Tafel”.

Die Tafel (het bord, de plak)

Zo betekent die Tafel bijvoorbeeld het bord. Vaak is dat in combinatie met een ander zelfstandig naamwoord, zoals die (Wand)tafel = het schoolbord: “Die Lehrerin schreibt etwas an die Tafel” = “de lerares schrijft iets op het bord”; Die Gedenktafel = het herinneringsbord. Als verkeersdeelnemers kennen we waarschuwingsborden. Vooral in Duitsland en Oostenrijk noemt men die Warnungstafeln. In Duitsland noemt men een verkeersbord eerder ein Verkehrsschild. Een laatste betekenis van die Tafel die ik hier wil benoemen is die van een plak. Dus een plak chocolade = eine Tafel Schokolade (let op de schrijfwijze met Sch). 

das Schild (verkeers-, uithang-, Naambord)

Naast in de bovengenoemde betekenis van verkeersbord komt das Schild ook voor in de samenvoeging met “der Name”:  das Namensschild = het naambordje. Das Schild eines Friseurs, eines Restaurants = Het uithangbord van een kapper, van een restaurant. 

Der schild

De betekenis van de mannelijke vorm van Schild is het schild. Zoals in: der Schild eines Ritters = het schild van een ridder. 

Der Teller (het etensbord, DE schotel)

“Wir essen einen bunten Teller von flachen Tellern”= “Wij eten een gevarieerde schotel van platte borden”. 

Der Tisch

Wanneer je een Duitse gast aan tafel noodt, dan zal je voor tafel het woord Tisch gebruiken.  De mogelijke vertaling van de titelzin “Neemt u alstublieft plaats/gaat u zitten , dit/hier is uw tafel” luidt: “Setzen Sie sich bitte, (dies) hier ist Ihr Tisch”.

Aan de hand van deze paar voorbeelden wordt duidelijk dat je makkelijk ins Fettnäpfchen treten kann (een faux pas kan begaan) of Stolpersteine (hindernissen) moet overwinnen in de Nederlands-Duitse communicatie.
Tot ziens in een volgende blog met daarin meer van soortgelijke aandachtspunten.
Komen jullie ook wel eens interessante taaluitingen tegen? Of ben je zelf weleens de fout ingegaan? Deel dat dan met ons. Daaruit valt altijd wat te leren.

Contact

Wil je je Duitse woordkennis vergroten? Of heb je een andere vraag over het correct gebruik van zakelijk Duits over de Duitse zakelijke cultuur? Bel me dan op 06 1024 4429. Of vul het contactformulier op deze website in. Ik denk graag met je mee.

 

9 tips voor het schrijven van zakelijke e-mails (die E-Mail) in het Duits

twee tekstwolken met daarin uitleg over de aanhef van een Duitstalige e-mail.
Die E-Mail

Bijna al mijn klanten hebben als onderdeel van de taaltraining zakelijk Duits behoefte aan het oefenen in schriftelijke vaardigheden. Het gaat dan vooral  om het beter leren beantwoorden en opstellen van e-mails.  Zoals je ziet: het uit het Engels vernederlandste e-mail is in het Duits die E-Mail.

Een deel van de gebruikte woorden in deze e-mails is natuurlijk uniek, omdat ik nu eenmaal mijn diensten verleen aan diverse opdrachtgevers die in verschillende industrieën of soorten dienstverlening werkzaam zijn: het woordgebruik in de textielindustrie is vanzelfsprekend anders dan bij bijvoorbeeld toeleveranciers in de automotive-industrie.

Maar naast de verschillen per sector bestaan er natuurlijk een aantal formele regels waaraan alle zakelijke e-mails, onafhankelijk van sector, product of dienstverlening moeten voldoen.  Die regels vormen de kapstok waarlangs een e-mail wordt opgebouwd.

Regels volgens “de Duden”

Hieronder deel ik met jullie 9 tips voor het op een formeel correcte wijze schrijven van Duitstalige e-mails volgens de Duitse regelgeving. Daarbij baseer ik mij op de “Duden”, om precies te zijn deel 1 van de Duden “Die deutsche Rechtschreibung”. De “Duden” is het Duitse equivalent van de Nederlandse “Van Dale” en van het “Groene Boekje”.

9 tips voor het schrijven van zakelijke e-mails in het Duits
Wees beleefd (nog beleefder dan in Nederland gebruikelijk is):
 1. maak vaak gebruik van het woord “bitte” (alstublieft) – “Senden Sie uns bitte?” =”Zendt u ons alstublieft?”
 2. altijd “siezen” (met u aanspreken), nooit “duzen” (met jij aanspreken).
 3. onbekenden bij hun achternaam aanspreken en Herr of Frau ervoor. Bijvoorbeeld Herr Peters, Frau Kampe. Dus niet Hallo Heinz of Heike.
 4. Is de geadresseerde in het bezit van een titel? Dan dien je die altijd te gebruiken. In Duitsland is de titel onderdeel van de naam: dus Herr Dr. Peters, Frau Dr. Kampe.
Het onderwerp van de e-mail = der BetrefF.
 1. Betreff: Anfrage (aanvraag)
 2. Betreff: Angebot (aanbod, offerte)
 3. Betreff: (Ihre) Lieferung (uw) levering, (Ihre) Reklamation (uw) klacht.
De datumopgave is mannelijk en staat in de 4e naamval: Zwolle, den 16. NOvember 2018/den 16.11.2018

Let op: in het Nederlands komt er een ‘e’ na het rangtelwoord: de 10e, in het Duits een punt: den 10.

De aanhef van de e-mail
 1. Sehr geehrter Herr………., Sehr geehrte Frau……, Sehr geehrte Damen und Herren,…. Geslacht en aantal (enkelvoud, meervoud) bepalen de uitgang van het bijvoeglijk naamwoord geehrt.
 2. Wanneer de aanhef met een komma eindigt, begint de e-mail met een kleine letter: Sehr geehrte Frau Müller, wir suchen für….
Afsluiting van de e-mail met een vaste constructie zonder komma:

Wij schrijven in het Nederlands altijd een komma na onze afsluitende groet, in het Duits doe je dit niet: Mit freundlichen Grüßen

Tekstbouwstenen

Natuurlijk is dit maar “eine kleine Auswahl” aan wat er tijdens in een training “zakelijke e-mails schrijven in het Duits” aan de orde komt. In een dergelijke training ga ik uit van jouw werksituatie en zorgen we ervoor dat jouw zakelijke e-mails er perfect uitzien. Je leert werken met vaste tekstbouwstenen. Dat zijn vaste zinsconstructies die je naadloos kunt toepassen in jouw werksituatie.

Minder stress/meer tijd

Wil je zeker weten dat je Duitse zakenrelatie je bedoelingen begrijpt? Heb je behoefte aan minder stress wanneer je zakelijke e-mails in het Duits schrijft? Moet je meer tijd voor andere zaken overhouden? Neem dan contact met me op om te bespreken hoe jij betere Duitstalige e-mails kunt leren schrijven. Bel me gerust op 06 1024 4429 of stuur een mail aan tjacorowaan@duitsezaken.nl

Ich freue mich auf Ihren/deinen Anruf, oder auf Ihre/deine Mail.

Ich stehe mit der Firma bald auf einer Börse: blog 34 over “Stolpersteine” in het Duits-Nederlandse idioom.

Twee tekstwolken voor een groen schoolbord. In de linker wolk staat een foute Duitse tekst.
Durven is goed, kennis van idioom is nog beter.

Jouw Duitse relaties waarderen het als je Duits met ze spreekt. Als je dat goed doet, dan geeft je dat een voorsprong op andere niet-Duitse concurrenten.
Gebruik je daarin verkeerd idioom, dan zal je Duitstalige gesprekspartner je dat vast willen vergeven. Maar het kan natuurlijk wel tot onbegrip leiden en enige hilariteit.
Daarom in het vervolg van deze blog enkele voorbeelden van zogenaamde “Stolpersteine” (hindernissen) veroorzaakt door “falsche Freunde”. Dat zijn woorden en begrippen die in het Duits en Nederlands erg op elkaar lijken, maar die een andere betekenis hebben en dus tot misverstanden kunnen leiden.

Die Börse

In het Nederlands vertaald staat er in de titelzin dat de spreker op een aandelenbeurs staat c.q. aanwezig is Die Frankfurter Börse, die New Yorker Börse in Wallstreet usw. zijn overbekende namen van plaatsen waar een grote internationaal gezien belangrijke beursinstelling is gevestigd. Wanneer een bedrijf aan de beurs genoteerd is dan is het an der Börse zugelassen; in het Duits beschrijft men een aan de beurs genoteerd bedrijf als “ein börsenfähiges oder börsengängiges Unternehmen.” Een beursmakelaar = ein Börsenmakler/Börsianer of in de vrouwelijke vorm eine Börsenmaklerin/Börsianerin.  Daarnaast kan Börsianer/Börsianerin ook een beursspeculant(e) betekenen. Die Börsenaufsicht = het beurstoezicht; der Börsenauftrag = de beursorder; die Börsenordnung = het beursreglement. Let op de “tussen-nna “Börse” en voor het met Börse verbonden woord. Een voorbeeld: “Op de handelsbeurs stijgen/zakken de  prijzen van aandelen” = “An der Börse steigen/fallen die Aktien.”  Börse komt ook nog in een tweede, verouderde betekenis voor van (geld)beurs/portemonnee. De Duitse vorm Börse is overigens afgeleid van het Nederlandse beurs.

Die Messe in de betekenis van de (jaar)beurs

Wanneer je met of voor je bedrijf/organisatie op een (jaar)beurs staat dan steht man auf der Messe. Of man stellt auf der Messe aus = men presenteert zich op de beurs. “Oft sind Messen international ausgerichtet wie zum Beispiel die Hannover Messe (jedes Jahr im April) oder die Frankfurter Buchmesse (jedes Jahr im Oktober)” = “Vaak oriënteren beurzen zich op een internationaal publiek zoals bijvoorbeeld de Hannover Messe (elk jaar in april) of de Frankfurter Buchmesse (elk jaar in oktober).” Duitsland is hét beursland van de wereld. Op elk vakgebied is of worden er elk jaar beurzen georganiseerd. Op www.auma.de vind je een overzicht van alle in Duitsland plaatsvindende beurzen met een indeling naar sectoren en met informatie over van alles wat met het deelnemen aan beurzen of het bezoeken van beurzen samenhangt.

die Messe in de betekenis van de mis of als religieus muziekstuk.

Die (heilige) Messe is tevens een kerkdienst in de katholieke kerk. Daarnaast is  die Messe een muziekstuk dat als onderdeel van de liturgie tijdens een kerkdienst wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld een mis van Haydn= Eine Messe von Haydn.

Die Messe (scheepvaart)

In een derde betekenis is die Messe  een kantine aan boord van een schipSoms alleen bedoeld voor de officieren, soms als een recreatieve ruimte voor alle manschappen.

Aan de hand van deze paar voorbeelden wordt duidelijk dat je makkelijk ins Fettnäpfchen treten kann (een faux pas kan begaan) of Stolpersteine (hindernissen) moet overwinnen in de Nederlands-Duitse communicatie.
Tot ziens in een volgende blog met daarin meer van soortgelijke aandachtspunten.
Komen jullie ook wel eens interessante taaluitingen tegen? Of ben je zelf weleens de fout ingegaan? Deel dat dan met ons. Daaruit valt altijd wat te leren.

Contact

Wil je je Duitse woordkennis vergroten? Of heb je een andere vraag over het correct gebruik van zakelijk Duits over de Duitse zakelijke cultuur? Bel me dan op 06 1024 4429. Of vul het contactformulier op deze website in. Ik denk graag met je mee.

 

 

“Ich esse gerne Pappe”. Blog 33 over “Stolpersteine” in het Duits-Nederlandse idioom.

Twee Duitse teksten in een tekstwolk.
Durven is goed, kennis van idioom is nog beter.

Jouw Duitse relaties waarderen het als je Duits met ze spreekt. Als je dat goed doet, dan geeft je dat een voorsprong op andere niet-Duitse concurrenten.
Gebruik je daarin verkeerd idioom, dan zal je Duitstalige gesprekspartner je dat vast willen vergeven. Maar het kan natuurlijk wel tot onbegrip leiden en enige hilariteit.
Daarom in het vervolg van deze blog enkele voorbeelden van zogenaamde “Stolpersteine” (hindernissen) veroorzaakt door “falsche Freunde”. Dat zijn woorden en begrippen die in het Duits en Nederlands erg op elkaar lijken, maar die een andere betekenis hebben en dus tot misverstanden kunnen leiden.

die Pappe, der Karton

Wanneer je als Nederlander de titelzin uitspreekt dan zal een Duitser daarop waarschijnlijk met ongeloof reageren. Die Pappe betekent namelijk het karton en de gemiddelde mens eet nu eenmaal niet graag een kartonnen bord.  In wat voor zinnen en contexten gebruik je het woord Pappe dan wel? Nu,  bijvoorbeeld in de volgende zin: “Das Buch ist in Pappe gebunden” = “Het boek ist gekartonneerd.” Een Pappband is een kartonnen band. Die Pappschachtel is een kartonnen doos. Een synoniem voor die Pappschachtel is der Pappkarton. “Man kann etwas aus Pappe anfertigen” = “Men kan iets van karton maken.” Het zelfstandig naamwoord Pappe kan je ook in een figuurlijke betekenis gebruiken: “Die/der  ist nicht von Pappe!” = “Pas maar op met haar/hem!” bij personen. Meer abstract: “Das ist nicht von Pappe!” = “Dat is niet mis!”

Der Brei

Voor het Nederlandse woord de pap gebruikt het Duits der Brei. En daarvan bestaan er diverse soorten: der Grützbrei = de gortepap, der Grieβbrei= de griesmeelpap, der Kartoffelbrei = de aardappelpuree. “Das Baby bekommt Brei” = “De baby krijgt pap.” Ook der Brei wordt soms in een figuurlijke betekenis gebruikt. Enkele voorbeelden daarvan zijn: jemanden zu Brei schlagen = iemand tot moes slaan; jemandem Brei um den Mund /ums Maul schmieren = iemand stroop om de mond smeren, strooplikken, flikflooien; um den heiβen Brei herumreden = om de hete brij heen draaien.

Aan de hand van deze paar voorbeelden wordt duidelijk dat je makkelijk ins Fettnäpfchen treten kann (een faux pas kan begaan) of Stolpersteine (hindernissen) moet overwinnen in de Nederlands-Duitse communicatie.
Tot ziens in een volgende blog met daarin meer van soortgelijke aandachtspunten.
Komen jullie ook wel eens interessante taaluitingen tegen? Of ben je zelf weleens de fout ingegaan? Deel dat dan met ons. Daaruit valt altijd wat te leren.

Contact

Wil je zelf je Duitse woordkennis vergroten? Of heb je een andere vraag over het correct gebruik van zakelijk Duits? Bel me dan op 06 1024 4429. Of vul het contactformulier op deze website in.

Das ist eine schöne rechte Leine. Blog 32 over ‘Stolpersteine” in het Duits-Nederlandse idioom

Twee tekstwolken met tekst in Duits. Linker wolk zegt Das ist eine schönen rechte Leine. Tekst in wolk twee: wie bitte? De tekst uit wolk 1 ist dus fout.
Durven is goed, kennis van idioom is nog beter.

Jouw Duitse relaties waarderen het als je Duits met ze spreekt. Als je dat goed doet, dan geeft je dat een voorsprong op andere niet-Duitse concurrenten.
Gebruik je daarin verkeerd idioom, dan zal je Duitstalige gesprekspartner je dat vast willen vergeven. Maar het kan natuurlijk wel tot onbegrip leiden en enige hilariteit.
Daarom in het vervolg van deze blog enkele voorbeelden van zogenaamde “Stolpersteine” (hindernissen) veroorzaakt door “falsche Freunde”. Dat zijn woorden en begrippen die in het Duits en Nederlands erg op elkaar lijken, maar die een andere betekenis hebben en dus tot misverstanden kunnen leiden.

recht (in samenstellingen)

Het bijvoeglijk naamwoord recht (en dus met een kleine letter geschreven) is met recht een interessant woord. Dit omdat men het in het Duits in veel situaties en betekenissen gebruikt en daarom ook op een groot aantal manieren in het Nederlands kan vertalen. Als letterlijke Duitse vertaling van het Nederlandse woord recht in de betekenis van niet krom of scheef komt het voor in samenstellingen. Zo is een rechthoek in het Duits ein Rechteck. Een rechte hoek is ein rechter Winkel. Maar een rechte lijn zoals in de titelzin vertaal je naar het Duits met eine gerade Linie. Ook in samenstellingen als Waagerecht = horizontaal; senkrecht = verticaal vinden we recht in de betekenis van niet krom of scheef terug.

recht in de betekenissen van echt, waar, juist, zeer

Nemen we de zin “Das ist der rechte Ort” = “Dat is de juiste plek.” Hier betekent recht dus juist. Een voorbeeld van recht in de betekenis van echt vind je in de volgende zin: “Ich habe kein rechtes Vertrauen zu ihm” = “Ik vertrouw hem niet echt.” Als je geen hoogte van iemand krijgt dan kan je in het Duits zeggen: “Ich werde nicht recht klug aus ihm.” De uitspraak “Das ist mir recht” betekent = “Ik vind het best.” Hier betekent recht dus goed/ok. Op het juiste moment vertaal je in het Duits met im rechten/richtigen Augenblick. Juist in de betekenis van correct, netjes kun je ook met recht vertalen: “Es ist nicht recht von dir, so zu sprechen” = “Het is niet juist van je zo te spreken”. 

recht als tegenstelling van link(s)

“Mit der linken Hand hielt ich den Türgriff fest, während ich mit der rechten Hand den Schlüssel ins Schloss steckte”= “Met mijn linkerhand hield ik de deurknop vast, terwijl ik met mijn rechterhand de sleutel in het slot stak.”

gerade in de betekenissen recht, net

Hierboven beschreef ik al dat je een rechte lijn met eine gerade Linie in het Duits vertaalt. Rechtuit rijden is dan ook geradeaus fahren. Gerade komt ook voor in de samenstelling geradeheraus: “Wir sagen es dir geradeheraus”= “wij zeggen het je ronduit. “ Gerade in de betekenis van zojuist, net vind je in het volgende voorbeeld: “Zij is net weggegaan” = “Sie ist gerade fortgegangen.” “Wij hebben het net nog gehaald”= “Wir haben es gerade noch geschafft.” “Hij woont recht tegenover (ons)”= “Er wohnt gerade gegenüber.” 

aufrecht, aufrichtig

Aufrecht betekent in het Nederlands rechtop: “Sie saβ  aufrecht an der Bar” = “Zij zat rechtop aan de bar.” “Ich konnte mich nicht mehr aufrecht halten” =  “Ik kon niet rechtop blijven staan.” Aufrichtig betekent in het Nederlands oprecht: “Das bedauere ich aufrichtig” = “Dat spijt me oprecht.”

die Leine

Eine Leine is een touw, koord  of riem. “Hunde sind an der Leine zu führen”= “Honden dient u uit te laten aan de lijn/riem. ” “Die Wäsche hängt auf der Leine”=  “De was hangt aan de lijn.” Leine wordt ook vaak figuurlijk gebruikt: “Jemanden an der langen Leine führen”= bij iemand de teugels niet te strak aanhalen/iemand een zekere speelruimte geven. Of juist het omgekeerde iemand kort houden= jemanden an die Leine legen. Die Leine ziehen betekent ervandoor gaan. 

die Linie

Die Linie = de lijn. En Linie kan, net zoals in het Nederlands in vele mogelijke betekenissen voorkomen. Enkele voorbeelden daarvan zijn: mit dem Lineal eine Linie ziehen= met de liniaal een lijn trekken. Eine Linie bilden= een rij vormen/in een rij (naast elkaar) gaan staan. Die feindlichen Linien durchbrechen= door de vijandelijke linies heen breken . Sie achtet sehr auf ihre (schlanke) Linie= zij let erg op de lijn (haar figuur).

Aan de hand van deze paar voorbeelden wordt duidelijk dat je makkelijk ins Fettnäpfchen treten kann (een faux pas kan begaan) of Stolpersteine (hindernissen) moet overwinnen in de Nederlands-Duitse communicatie.

Tot ziens in een volgende blog met daarin meer van soortgelijke aandachtspunten.

Komen jullie ook wel eens interessante taaluitingen tegen? Of ben je zelf weleens de fout ingegaan? Deel dat dan met ons. Daaruit valt altijd wat te leren.

Wil je zelf je Duitse woordkennis vergroten? Of heb je een andere vraag over het Duits? Bel me dan op 06 1024 4429. Of vul het contactformulier op deze website in.

 

“Ich schreibe das Verschlag wohl”.: Blog 31 over “Stolpersteine” in het Duits-Nederlandse idioom

Twee tekstwolken op een groen schoolbord. met Duitse tekst.
Durven is goed, kennis van idioom is nog beter.

Jouw Duitse relaties waarderen het als je Duits met ze spreekt. Als je dat goed doet, dan geeft je dat een voorsprong op andere buitenlandse concurrenten.
Gebruik je daarin verkeerd idioom, dan zal je Duitstalige gesprekspartner je dat vast willen vergeven. Maar het kan natuurlijk wel tot onbegrip leiden en enige hilariteit.
Daarom in het vervolg van deze blog enkele voorbeelden van zogenaamde “Stolpersteine” (hindernissen) veroorzaakt door “falsche Freunde”. Die laatste zijn woorden en begrippen die in het Duits en Nederlands erg op elkaar lijken, maar die een andere betekenis hebben en soms tot hilariteit of onbegrip over en weer kunnen leiden.

Der Verschlag

Een Duitse luisteraar zal de titelzin niet begrijpen, want het onzijdige Das Verschlag bestaat niet in het Duits. Het mannelijke Der Verschlag bestaat wel, maar betekent iets heel anders dan het Nederlandse “verslag”. De betekenis van der Verschlag is in het Nederlands de afgesloten ruimte, het schot. Zo kan je bijvoorbeeld geheime boeken achter een schot opslaan = geheime Bücher hinter einem Verschlag aufbewahren.  Of, met iets minder spanning omgeven dan het vorige voorbeeld: Hinter einem Verschlag im Stall werden die Geräte aufbewahrt = Achter een afgesloten ruimte in de stal wordt het gereedschap bewaard.

Das Protokoll-die Protokolle

Notulen van een vergadering zijn Protokolle: Na de vergadering stuurt de secretaresse U de notulen toe via e-mail vertaal je in het Duits met Nach der Verhandlung (Sitzung)  schickt die Sekretärin Ihnen die Protokolle über E-Mail zu. Maar ook de titelzin  Ik schrijf het verslag wel kan je vertalen met gebruik van het zelfstandig naamwoord Protokoll : Ich schreibe das Protokoll schon. Dat moet dan wel voorafgaand aan de vergadering of het overleg besloten worden, want het woord Protokoll gebruik je voor het nauwkeurig vastleggen van hetgeen er besproken is.

Der Bericht- die berichte

Der Bericht gebruik je in de betekenis van het (omvangrijke) bericht, het verslag. Zo kan je ein wahrheitsgetreuer, spannender, offizieller Bericht geben of  abfassen = een waarheidsgetrouw, spannend, officieel bericht geven of schrijven/opstellen. Natuurlijk kun je ook een mondeling verslag over iets uitbrengen = einen mündlichen Bericht von/über etwas geben. De Nederlandse zin Hiermee deel ik u mede dat ….. is in het Duits Hiermit berichte ich Ihnen, dass…. /teile ich Ihnen mit, dass. Een jaarverslag is der Jahresbericht. Reiseberichte zijn reisverhalen. 

Die Nachricht-die nachrichten

Die Nachricht gebruik je bij korte berichten. De spreker verspreidt een onjuist bericht is in het Duits Der Sprecher verbreitet eine falsche Nachricht. Ook het nieuws (het journaal) vertaal je met de meervoudsvorm die Nachrichten. Wann sendet das ZDF Nachrichten? is in het Nederlands Wanneer is er een nieuwsuitzending van het ZDF? Nachrichten sehen/hören = het nieuws zien/horen.

Aan de hand van deze paar voorbeelden wordt duidelijk dat je makkelijk ins Fettnäpfchen treten kann (een faux pas kan begaan) of Stolpersteine (hindernissen) moet overwinnen in de Nederlands-Duitse communicatie.

Tot ziens in een volgende blog met daarin meer van soortgelijke aandachtspunten.
Komen jullie ook wel eens interessante taaluitingen tegen? Of ben je zelf weleens de fout ingegaan? Deel dat dan met ons. Daaruit valt altijd wat te leren.

Wil je zelf je Duitse woordkennis vergroten? Of heb je een andere vraag over het Duits? Bel me dan op 06 1024 4429. Of vul het contactformulier op deze website in.