“Sie sollten diese Sache nicht länger trainieren”: Over Stolpersteine in het Duits-Nederlandse idioom

Het gaat over het verschil tussen het Nederlandse woord traineren en het Duitse trainieren

Het Nederlandse traineren is niet hetzelfde als het Duitse trainieren

Tja, weer zo’n prachtig voorbeeld van betekenisverschillen tussen het Duits en Nederlands; betekenisverschillen die echter wel tot verwarring over en weer kunnen leiden. Laten we de situatie eens even bekijken. Volgens de Nederlandse Van Dale heeft het Nederlandse werkwoord traineren enkele betekenissen waaronder die van 1. dralen, talmen, treuzelen en 2. (moedwillig) op de lange baan schuiven: Hij probeert de zaak te traineren. Traineren wordt vooral in deze laatste betekenis gebruikt.

hinziehen, verzögern

Als je in het Duits wilt aangeven dat iemand iets traineert, dan kan je gebruik maken van het werkwoord hinziehen of van het synoniem hinzögern. “Sie versuchte, die Abreise bis zum Abend hinzuziehen” = “Zij probeerde het vertrek tot de avond te traineren (uit te stellen)”. Of als ander voorbeeld: “Hij wil de publicatie van dit document traineren” = “Er will die Veröffentlichung des Berichts verzögern (verlangsamen).”

trainieren (Duits) is trainen (Nederlands)

Het werkwoord trainen is van oorsprong natuurlijk geen Nederlands woord, maar is afkomstig uit het Engels. Dat daargelaten is het wel volledig ingeburgerd in de Nederlandse taal. Voor het werkwoord trainen gebruikt de Duitser het woord trainieren. “Die niederländische und die deutsche Fussballmanschaft waren beide gut trainiert” = “Het Nederlandse en het Duitse voetbalelftal waren allebei goed getraind”. of als ander voorbeeld:” Ich trainiere jeden Tag mein Gedächtnis” = “Ik train elke dag mijn geheugen.”

Die Sache, die Angelegenheit

Het gebruik van Sache in de titelzin is goed. Ik vind zelf het synoniem Angelegenheit wat mooier, maar dat is (hier) Geschmackssache. De titelzin zou dus moeten luiden: “Sie sollten diese Sache nicht länger verzögern/hinziehen.”

Aan de hand van deze paar voorbeelden wordt duidelijk dat je makkelijk ins Fettnäpfchen treten kann (een faux pas kan begaan) of Stolpersteine (hindernissen) moet overwinnen in de Nederlands-Duitse communicatie.
Tot ziens in een volgende blog met daarin meer van soortgelijke aandachtspunten.
Komen jullie ook wel eens interessante taaluitingen tegen? Of ben je zelf weleens de fout ingegaan? Deel dat dan met ons. Daaruit valt altijd wat te leren. Wil je jezelf nog verder verdiepen in correct Duits woordgebruik? Kijk dan ook eens op https://www.duden.de/hilfe/rechtschreibung

Contact

Wil jij je ook zonder stress schriftelijk of mondeling in correct Duits kunnen uitdrukken? Heb je een vraag over het juist gebruik van zakelijk Duits of over de Duitse zakelijke cultuur? Bel me dan op 06 1024 4429. Of vul het contactformulier op deze website in. Ik denk graag met je mee.