“Du bist geschickt für diese Funktion”: Over “Stolpersteine” in het Duits-Nederlands idioom

Twee tekstwolken met Duitse tekst voor een groen schoolbord.

Durven is goed, kennis van idioom is nog beter.

Jouw Duitse relaties waarderen het als je Duits met ze spreekt. Als je dat goed doet, dan geeft je dat een voorsprong op andere niet-Duitse concurrenten.
Gebruik je daarin verkeerd idioom, dan zal je Duitstalige gesprekspartner je dat vast willen vergeven. Maar het kan natuurlijk wel tot onbegrip leiden en enige hilariteit.
Daarom in het vervolg van deze blog enkele voorbeelden van zogenaamde “Stolpersteine” (hindernissen) veroorzaakt door “falsche Freunde”. Dat zijn woorden en begrippen die in het Duits en Nederlands erg op elkaar lijken, maar die een andere betekenis hebben en dus tot misverstanden kunnen leiden.

Vandaag besteed ik aandacht aan 1. hoe je het Nederlandse geschikt zijn (voor) naar correct Duits vertaalt en daarmee samenhangend, wat het werkwoord schicken in het Duits betekent, en 2. wat de passende Duitse vertaling is van het Nederlandse woord functie/baan.  

schicken

In het Duitse is schicken een veelgebruikt werkwoord. Het betekent o.a. iets of iemand sturen: “Die Waren werden Ihnen ins Haus geschickt” = “De artikelen, goederen worden naar u thuis gestuurd”. Sie schickte mich einkaufen” of “zum Einkaufen” betekent “Zij stuurde mij op pad om boodschappen te doen”.

sich schicken  (zich voegen),  behoren 

Sich schicken betekent o.a. zich voegen. Denk hier aan het Nederlandse zich schikken. “Das wird sich wohl noch schicken” = ” Dat zal nog wel in orde komen”.  “Er schickte sich in diese Sache” betekent “Hij schikte zich hierin”. De zin: “Das schickt sich nicht für Sie” betekent in het Nederlands: “Dat past niet, is niet betamelijk (netjes) voor U.”  Sich schicken wordt vaak in ontkennende zin gebruikt, dus: “Eines schickt sich nicht für alle” = “Niet alles is voor iedereen geschikt”.  

Uit deze voorbeelden blijkt in ieder geval dat het werkwoord schicken uit de titelzin niet het gepaste werkwoord is om aan te geven dat een persoon ergens voor geschikt is. Dat werkwoord treffen we aan in de volgende alinea.


eignen, sich eignen für

Het Duits gebruikt sich eignen für of sich eignen zum om aan te geven dat een persoon of voorwerp ergens voor geschikt is. Enkele voorbeelden: “Du eignest dich als/zum Trainer” = “Jij bent geschikt om trainer te zijn”. “Sie ist für die Stelle als Direktorin geeignet” = “Zij is geschikt voor de functie/baan van directeur.”  

Die Stelle, die Stellung

Die Funktion is een van de mogelijke vertalingen van het Nederlandse woord functie, maar dan in de betekenis van taak, ambt. Zo kan je bijvoorbeeld de Nederlandse zin “Zij is een vrouw met een leidinggevende functie”  naar het Duits vertalen met “Sie ist eine Frau in leitender Funktion/Stellung”.   

Een functie/ambt bekleden of neerleggen is in Duitse vertaling ein Amt/eine Funktion innehaben/bekleiden/niederlegen.

Als je in de titelzin wilt uitdrukken dat iemand geschikt is voor een baan, dan zou ik hier  hetzij het woord die Stelle dan wel die Stellung gebruiken. “Du eignest dich für diese Stellung/Stelle” is dan een juiste vertaling van de titelzin of “Du bist für diese Stelle geeignet.” 


Aan de hand van deze paar voorbeelden wordt duidelijk dat je makkelijk ins Fettnäpfchen treten kann (een faux pas kan begaan) of Stolpersteine (hindernissen) moet overwinnen in de Nederlands-Duitse communicatie.
Tot ziens in een volgende blog met daarin meer van soortgelijke aandachtspunten.
Komen jullie ook wel eens interessante taaluitingen tegen? Of ben je zelf weleens de fout ingegaan? Deel dat dan met ons. Daaruit valt altijd wat te leren. Wil je jezelf nog verder verdiepen in correct Duits woordgebruik? Kijk dan ook eens op https://www.duden.de/hilfe/rechtschreibung  

Contact

Wil je je Duitse woordkennis vergroten? Of heb je een andere vraag over het correct gebruik van zakelijk Duits of over de Duitse zakelijke cultuur? Bel me dan op 06 1024 4429. Of vul het contactformulier op deze website in. Ik denk graag met je mee.